NYHET26 januari 2017

Vi kan aldrig vara nöjda

Kinnex i Götene investerar 35 miljoner i större yta och nya maskiner för att bli ännu starkare och möta den allt tuffare konkurrensen.

Andreas Danielsson, som kom till Kinnex för 2,5år sedan, berättar att det hela tiden gäller att vara proaktiv. Tidigare var Andreas under några år i Kina för ett svenskt bolag. Han har sett utvecklingen där.

- Vi kan aldrig vara nöjda. Allt går så mycket snabbare nu, det gäller att ligga i framkant. Viktigt för vår konkurrenskraft är att vi levererar det vi lovar sedan är givetvis pris är alltid viktigt. Vi har, i jämförelse, höga löner. Att vi kan hålla konkurrenskraftiga priser beror till stor del på att vi är duktiga på automatisering, säger Andreas.

Kinnex har företrädesvis kunder i Sverige, en tredjedel är bolag som jobbar med livsmedelsproduktion, en tredjedel med hydraulik och sista tredjedelen är lite blandad. De flesta av dessa exporterar, så Kinnex är i allra högsta grad beroende av att vi är internationellt konkurrenskraftiga i Sverige. Omsättningen har ökat med 10 miljoner senaste två åren och målet är att öka ytterligare med ytterligare 25 miljoner fram till 2020.

- Prispress är ett hot. Vi har liten orderstock och kort framförhållning. Vi attraherar nya kunder. Är faktisk tvingade att säga mer nej än ja just nu. Men, det är rätt osäkert där ute. Vi måste ha respekt för digitaliseringen, måste förflytta oss snabbare. Vara beredda att agera. Det finns samtidigt fantastiska möjligheter. Men man måste ha respekt. Vi måste prata om det nu. Sen kan det vara för sent. Vi har det bra i Sverige. Det måste vi förstå och uppskatta. Men det är inte för evigt. Det krävs en insats. Vi är förtillfället gynnade av den svaga kronan och det måste man beakta, säger Andreas.

- För oss är det viktigt med partnerskap. Vi har ett tiotal större kunder vi jobbar med. Vi har 5 produktionstekniker på 50 anställda. Det gör oss starka i samarbetet. Men, bara för att man har mycket att göra betyder det inte per automatik att man tjänar pengar. Löneökningstakten de senaste åren har varit för hög, vi tappar konkurrenskraft. Det är jag orolig för, säger Andreas.

Ett annat område Andreas gärna vill lyfta fram, under vårt samtal, är rekrytering. Kinnex har fått erfara att det är tufft att hitta medarbetare. Därför har man tagit ett beslut om att jobba långsiktigt med frågan. Bland annat hade Kinnex alla åttondeklassare i kommunen på studiebesök under förra året. I Götene finns ingen gymnasieskola, därför jobbar de med gymnasierna i Lidköping och Mariestad. Dock är industriprogrammet i Lidköping nedlagt.

- När det gäller CNC operatörer ser vi ett jättebehov. Vi har ett samarbete med arbetsförmedlingen och erbjuder praktikplatser och för ett tag sedan fick en kille som ganska nyligen kommit till Sverige fast jobb hos oss efter praktik. Vi hade tur och fick tag i en kanonkille, berättar Andreas.

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist