Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 november 2021

”Vi kan inte bara förlita oss på vindkraft, ibland blåser det inte”

Drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar känner oro för att elen inte kommer räcka till. ”Vi behöver en infrastruktur och en ökad elproduktion för att klara av omställningen,” konstaterar Lars Höglund, VD Furetank.  
  

 Lars Höglund, VD Furetank.  Foto: Furetank

Sverige ska ha ett elsystem som varje timme, året runt, levererar el så att näringslivet klarar energiomställningen. Enligt Svenskt Näringslivs företagarpanel uppger drygt hälften av företagen som planerar att göra elkrävande investeringar att de känner oro för att elen inte kommer räcka till. 

- Var ska elen komma ifrån? Alla talar vitt och brett om omställningen till el, men inser inte problematiken i vad som faktiskt måste göras för att komma dit, säger Lars Höglund, VD på Furetank. 

Furetank är ett familjeägt rederi med bas på Donsö i Göteborgs skärgård. Därtill har företaget även kontor i centrala Göteborg samt i danska Holbaek och Torshavn på Färöarna. Furetank fraktar oljeprodukter och kemikalier på ett effektivt och miljömässigt sätt. 

- Vi har investerat nästan två miljarder i nya fartyg i syfte att kunna använda rena bränslen. Men de rena bränslena kommer inte till marknaden förens vi har byggt ut elkapaciteten. Idag kör vi på naturgas men vår önskan är att köra på biogas och E-metan, berättar Lars Höglund.

En av utmaningarna för Furetanks verksamhet är elförsörjning till fartygen. Företaget har i dag två fartyg som är utrustade för att driva de energiintensiva lastpumparna med el från land. Så snart hamnarna erbjuder denna lösning kommer fartygens utsläpp att minska ytterligare.

- Ofta är det för lite elkapacitet i hamnarna. Därför finns det ännu ingen hamn som vi kan koppla upp våra fartyg mot. Det väntar vi på, fortsätter Lars.

Sju av tio företag har enligt undersökningen lågt eller inget förtroende alls för den nuvarande energipolitiken. Lars delar detta låga förtroende för dagens energipolitik och elsystem.

- Sverige har idag ett system som eldar olja i Karlshamn och lägger ner kärnkraftreaktorer där el behövs, i södra Sverige. Vi kan inte bara förlita oss på vindkraft, ibland blåser det inte. Vi behöver en infrastruktur och en ökad elproduktion för att klara av omställningen, avslutar Lars Höglund.   

Text: Annie Hilmersson

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist