NYHET2 februari 2022

”Vi såg informationen i tidningen bara ett par dagar innan projektet startade – då var det för sent att tänka om”  

En väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att driva företag i Sverige. Det är därför viktigt att infrastrukturen underhålls, optimeras och reinvesteras. Men i dagsläget upplever företagen att den är eftersatt och i Västra Götaland säger nästan hälften av företagen att dagens infrastruktur påverkar företagets in- och utleverans av varor negativt.  

Foto: Svensk Skogsservice & MostPhotos

Joakim Gustafsson, VD & Infrastrukturchef på Svensk Skogsservice, är ett av de företag som upplever missnöje. Svensk Skogsservice är ett av Sveriges största skogsvårdsbolag och arbetar med röjning, plantering, konsultation och utbildning. Företaget bedriver verksamhet i stora delar av landet, från Östersund i norr till Skåne i syd.

I Svenskt Näringsliv löpande undersökning från Företagarpanelen uppgav nästan hälften av de svarande företagen att de har problem med infrastrukturen som påverkar företagets in- och utleveranser. Svensk Skogsservice, som enligt Joakim själv är beroende av vägnätet, märker av det eftersatta underhållet.

- Det införs ”åtgärder” som att sänka hastigheten på vägarna, i stället för att reparera dem. Det känns en aning bakåtsträvande. Ibland sänker man hastigheten och andra gånger höjer man den, det finns ingen logik. I vår verksamhet, där vi har 35 bilar ute på vägarna varje dag, påverkar hastigheten och underlaget oss märkbart.

Joakim säger att det stora problemet är att det ofta saknas information om kommande och pågående projekt kopplat till infrastruktur.

- Utebliven information skapar stora problem för vår verksamhet. I somras planerades en reparation väg precis där vi hade ett stort projekt. Det fick vi reda på i tidningen två dagar innan det startade. Vi hade själva planerat vårt projekt ett halvår tidigare, då var det för sent att tänka om.

Situationen ledde till stor frustration bland medarbetarna eftersom man bland annat behövde köra långa omvägar varje dag, fortsätter Joakim. Även företagets konkurrenskraft påverkas när projekt inte meddelas i tid och när vägunderhållet inte är bra.

- Vi betalar restidsersättning till alla medarbetare i bilen och om de måste åka flera mil extra blir det en större kostnad för oss. Att köra på eftersatta vägar sliter även mer på våra bilar, vilket leder till ett större servicebehov. Det påverkar förutsättningarna och kostar både tid och pengar att driva företag i vår del av landet, avslutar Joakim Gustafsson.  

Ladda ner undersökningen här!
Infrastruktur_Västra Götaland

Om företagarpanelen

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. Svaren ger också ett värdefullt underlag för regionkontorens opinionsbildningsarbete och ligger till grund för framtagandet av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport. 

I dagsläget är Företagarpanelen Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. Däremellan kan det tillkomma mindre utskick till utvalda delar av Företagarpanelen, som syftar till att bidra till opinionsbildning i en aktuell näringspolitisk fråga. Vi värnar om er arbetstid, de större utskicken tar i snitt 4 till 5 minuter att genomföra, medan de mindre utskicken endast tar någon minut.

Besök sidan här: https://www.svensktnaringsliv.se/foretagarpanelen/

Lokalt FöretagsklimatInfrastruktur
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist