Vem blir först med en krångelombudsman i VG?

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA För många av våra företagare i Västra Götaland är regelkrångel ett av de största hindren för ökad tillväxt. För länets kommuner borde arbetet med att förenkla de lokala regelverken således vara högt prioriterat. Som första kommun i landet tar nu Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?

Trots att lagar och regler ser likadana ut på nationell nivå så spelar det fortfarande stor roll var i landet man driver sitt företag. Inte minst skiljer det sig åt i vårt län - Västra Götaland. Kommunala tolkningar och lokala regelverk gör det mer eller mindre enkelt att driva företag – vilket i förlängningen påverkar den lokala konkurrenskraften.

I Helsingborg tas nu ett nytt spännande initiativ för att förenkla och underlätta för de lokala företagen genom en ny tjänst för invånare, företag och föreningar. Den nya ”Krångelombudsmannen” infördes den 1 oktober och har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar. En funktion som ska fungera som invånaren eller företagets röst i kommunen, vid besvärliga ansökningar, svårförståeliga regler eller onödigt krångel.

Självklart behövs regler och lagar som skapar stabila förutsättningar för vårt näringsliv. Ingen företagare är emot rimliga regler som fyller tydliga syften. Men, dagens regelmängd skapar stora problem i många företagares vardag. Den administration som följer, tillsammans med den tidsåtgång den kräver, stjäl tid från företagarens möjlighet att utveckla sin verksamhet. I förlängningen försämrar det möjligheterna till att anställa fler medarbetare. Förutom tid och krångel kostar regler också pengar genom skatter, avgifter eller investeringar som blir en konsekvens och som krävs för att uppfylla reglerna.

I en av våra undersökningar från 2017 uppgav över 60 procent av företagen att de upplever regelkrångel som en av de viktigaste frågorna att hantera. Lika många tror sig kunna spara mer än 6 timmar varje månad om reglerna blev enklare. Samtidigt framkommer det i en rapport från Svensk Handel, från mars 2018, att drygt 8 av 10 företag anser att regelbördan ökat de senaste 5 åren. Det går med andra ord åt helt fel håll.

Regler måste vara förutsägbara, fylla sitt syfte och vara konstadseffektiva. Annars riskerar de att försämra förutsättningarna att driva företag runt om i landet. Ett stort ansvar vilar på kommunerna i Västra Götaland, vars regelverk och myndighetsutövning våra medlemsföretag möter varje dag. Här finns stor potential att förenkla för företagande och bidra till att bryta den negativa trend kring regelbördan som vi sett under de senaste åren.

Besvärliga ansökningar och/eller onödigt krångel försvårar för företag och är något som kommuner måste prioritera högt. Helsingborgs initiativ att införa en krångelombudsman är därför ytterst välkommet. Självklart ska inte alla kommuner anställa personal i syfte att endast arbeta med dessa frågor. Funktionen, syftet och andemeningen borde dock alla kommuner i Västra Götaland låta sig inspireras av. Tillsammans kan vi fortsätta förenkla för våra lokala företag och utveckla välståndet i vår del av landet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En sommarhälsning

KRÖNIKA Vi går nu mot sommar och semestertider efter en vår som inte liknar någonting annat vi tidigare har varit med om. För oss på Svenskt Näringsliv har de senaste månaderna inneburit ett intensivt arbete med att förmedla företagens svåra situation till beslutsfattare och få till stödåtgärder på såväl nationell nivå som här i Västsverige.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

"Trygghetsfrågan måste högre upp på kommunernas dagordningar"

FÖRETAGSKLIMAT ”Brotten mot företag drabbar hela samhällsekonomin. Trygghetsfrågan måste upp på kommunernas dagordningar”, anser Rudolf Antoni, regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

Var fjärde företag i Västra Götaland påverkas allvarligt av brottslighet och otrygghet

BROTTSLIGHET Problemen med brottslighet och otrygghet ökar för företagen i Västra Götaland. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med över 5 500 svarande företag i Västra Götaland. 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Gabriella Nilsson, regionchef på TRR Trygghetsrådet, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Skolans verkliga utmaningar

KRÖNIKA För vår framtida samhällsutveckling, och inte minst våra företags framtida kompetensförsörjning, utgör skolan en viktig grund. Det är därför med bestörtning som jag läser den nya rapporten Skolans verkliga utmaningar som igår publicerades av Friskolornas riksförbund.
NYHET Publicerad:

Så satsar Västra Götalandsregionen på näringslivet

CORONAKRISEN Nya satsningar för att mildra coronakrisens konsekvenser för näringslivet samt bidra till en hållbar omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Nyrekrytering till Svenskt Näringsliv i väst

NYREKRYTERING I augusti tillträder Susann Haggren som ny näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

Näringslivspodden special: Framgångsrecept på företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Hur utvecklar man som kommun ett långsiktigt stabilt företagsklimat? I veckans specialavsnitt av Näringslivspodden träffar vi företrädare för två kommuner som länge legat i topp i Svenskt Näringslivs undersökningar. Lyssna här!
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Västra Götaland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatisk försämring för företagen i Västra Götaland

DET EKONOMISKA LÄGET Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel om det ekonomiska läget.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Vår i krisens tid

FREDAGSKRÖNIKA Vi går nu in i maj månad och vi börjar räkna coronakrisen i månader istället för veckor. Vårsolen, fågelkvittret och vitsipporna påminner oss dock om att livet går vidare och det finns tecken på att det kan vara på väg att vända.
NYHET Publicerad:

”Otydlig kommunikation om sjuklönen”

STÖDPAKET Många företag får en kalldusch när de inser att de ska betala sjuklön till anställda som i mars lydde regeringen och stannade hemma vid minsta coronasymptom. Företagaren Anna Karin Hammarstrand är kritisk till den oklara kommunikationen och att stödet inte kickar in tidigare.
NYHET Publicerad:

Krisen cementeras bland de västsvenska företagen

CORONAKRISEN Det råder fortsatt kris bland näringslivet i Västsverige. Ett stort antal företag har fortsatt problem med likviditet, ser en kraftigt minskad försäljning och tvingas varsla personal om uppsägning.
NYHET Publicerad:

Många permitterade i Västra Götaland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 7272 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företag i Västra Götaland. Totalt innebär det att 42 292, eller 7,4 procent av de anställda inom näringslivet i regionen.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Västsverige

DEBATT Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.