Vem blir först med en krångelombudsman i VG?

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA För många av våra företagare i Västra Götaland är regelkrångel ett av de största hindren för ökad tillväxt. För länets kommuner borde arbetet med att förenkla de lokala regelverken således vara högt prioriterat. Som första kommun i landet tar nu Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?

Trots att lagar och regler ser likadana ut på nationell nivå så spelar det fortfarande stor roll var i landet man driver sitt företag. Inte minst skiljer det sig åt i vårt län - Västra Götaland. Kommunala tolkningar och lokala regelverk gör det mer eller mindre enkelt att driva företag – vilket i förlängningen påverkar den lokala konkurrenskraften.

I Helsingborg tas nu ett nytt spännande initiativ för att förenkla och underlätta för de lokala företagen genom en ny tjänst för invånare, företag och föreningar. Den nya ”Krångelombudsmannen” infördes den 1 oktober och har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar. En funktion som ska fungera som invånaren eller företagets röst i kommunen, vid besvärliga ansökningar, svårförståeliga regler eller onödigt krångel.

Självklart behövs regler och lagar som skapar stabila förutsättningar för vårt näringsliv. Ingen företagare är emot rimliga regler som fyller tydliga syften. Men, dagens regelmängd skapar stora problem i många företagares vardag. Den administration som följer, tillsammans med den tidsåtgång den kräver, stjäl tid från företagarens möjlighet att utveckla sin verksamhet. I förlängningen försämrar det möjligheterna till att anställa fler medarbetare. Förutom tid och krångel kostar regler också pengar genom skatter, avgifter eller investeringar som blir en konsekvens och som krävs för att uppfylla reglerna.

I en av våra undersökningar från 2017 uppgav över 60 procent av företagen att de upplever regelkrångel som en av de viktigaste frågorna att hantera. Lika många tror sig kunna spara mer än 6 timmar varje månad om reglerna blev enklare. Samtidigt framkommer det i en rapport från Svensk Handel, från mars 2018, att drygt 8 av 10 företag anser att regelbördan ökat de senaste 5 åren. Det går med andra ord åt helt fel håll.

Regler måste vara förutsägbara, fylla sitt syfte och vara konstadseffektiva. Annars riskerar de att försämra förutsättningarna att driva företag runt om i landet. Ett stort ansvar vilar på kommunerna i Västra Götaland, vars regelverk och myndighetsutövning våra medlemsföretag möter varje dag. Här finns stor potential att förenkla för företagande och bidra till att bryta den negativa trend kring regelbördan som vi sett under de senaste åren.

Besvärliga ansökningar och/eller onödigt krångel försvårar för företag och är något som kommuner måste prioritera högt. Helsingborgs initiativ att införa en krångelombudsman är därför ytterst välkommet. Självklart ska inte alla kommuner anställa personal i syfte att endast arbeta med dessa frågor. Funktionen, syftet och andemeningen borde dock alla kommuner i Västra Götaland låta sig inspireras av. Tillsammans kan vi fortsätta förenkla för våra lokala företag och utveckla välståndet i vår del av landet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så slår coronaviruset mot näringslivet i Västra Götaland

CORONAKRISEN Nästan 8 av 10 företag i Västra Götaland upplever nu vikande försäljning eller orderingång till följd av Coronaviruset. Samtidigt drabbas fler än hälften av företagen av störningar i materialtillförsel och produktion och mer än en tredjedel kan behöva varsla personal. Det visar en ny undersökning bland 1528 av Svenskt Näringslivs medlemsföretag i Västra Götaland.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Västra Götaland står enade i krisen

FREDAGSKRÖNIKA Det är gripande att se hur vi i Sverige sluter upp när krisen slår till.
NYHET Publicerad:

Tillsammans håller vi igång Sverige

GÄSTKRÖNIKA Det gick så fort. Över en natt förändrades förutsättningarna för oss som driver företag inom besöksnäringen i grunden. Till en början tror jag inte folk förstod allvaret. Men i takt med att insatserna för att stoppa spridningen av Coronaviruset bidragit till att avbokningarna rullat in hos våra kollegor så har diskussionerna i mitt flöde förändrats. Nu känns det som att de flesta har förstått.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Prövande tider

FREDAGSKRÖNIKA Det är prövande tider vi befinner oss i. Ingen är oberörd av den framfart som coronaviruset har, vare sig på det personliga planet eller i företagens verksamhet.
NYHET Publicerad:

Förebilder ska locka fler tjejer till elbranschen

SAMVERKAN Elbranschen är fortfarande mycket mansdominerad. För att råda bot på det arbetar rektor Jenny Tydén på Lindholmens tekniska gymnasium med att tjejer på el och energiprogrammet ska få möta kvinnor i elbranschen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Här är Västra Götalands mest företagsamma kommun

STUDIE Andelen företagsamma individer ökar i Västra Götaland jämfört med föregående år. Det framgår av en ny undersökning från Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Praktisera hos Svenskt Näringsliv Västra Götaland

PRAKTIK Under höstterminen 2020 söker Svenskt Näringsliv i Västra Götaland en praktikant till vårt kontor i centrala Göteborg. Är du den vi söker?
NYHET Publicerad:

Näringslivets reformagenda 2022 drog igång i Göteborg

NÄRINGSLIVETS REFORMAGENDA 2022 Inför och efter valet i Sverige 2022 ska det inte råda något tvivel om vilka reformer som näringslivet ser som prioriterade. Därför startar Svenskt Näringsliv ett treårigt projekt - Näringslivets reformagenda.
NYHET Publicerad:

Renovas medarbetare inspirerar högstadieelever

SAMVERKAN Vad finns det för olika jobb? Och hur hittar jag vägen dit? Renova har inlett samarbete med organisationen My Dream Now, som arbetar för att alla ungdomar ska känna sitt värde i samhället och hitta egna vägar till jobb och drömmar.
NYHET Publicerad:

Göteborgs kommunala bolag är inte kommunal kärnverksamhet

FREDAGSKRÖNIKA Låt politiker vara politiker - och företagare vara företagare.
NYHET Publicerad:

Mark och Lerum deltar i utvecklingsprogram för att stärka företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Mark och Lerum är två av ett fåtal utvalda kommuner som under 2020 deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram. Programmet vars syfte är att förbättra det lokala företagsklimatet genom att utveckla arbetet kring ledarskap, kommunikation och digitalisering.
NYHET Publicerad:

En pusselbit för en ljusare framtid

FREDAGSKRÖNIKA Vill vi utveckla företagandet så måste grunden läggas redan i skolan och här kan Ung Företagsamhet spela en viktig roll.
NYHET Publicerad:

Arbetskraftsinvandring till Västra Götaland – hur ser det egentligen ut? 

ARBETSKRAFTSINVANDRING Under de senaste veckorna har politiska diskussioner om arbetskraftsinvandring blossat upp. För det västsvenska näringslivet är möjligheterna att rekrytera kompetens från hela världen avgörande. Men, hur ser det egentligen ut med arbetskraftsinvandringen i länet? Vi reder ut statistiken. 
NYHET Publicerad:

Företag bygger välfärden

FREDAGSKRÖNIKA Nya jobb kan inte kommenderas fram. De uppstår när företag växer och företagare vågar anställa. Vi vill i samband med alla hjärtans dag uppmärksamma alla de underbara människor runt om i Västra Götaland som genom sina företag skapar jobb, skatteintäkter och välstånd.
NYHET Publicerad:

Miljövänlig innovation för vardagen 

JOBBSKAPARNA Ed i nordvästra Dalsland är främst känt som turistort med sitt fantastiska landskap och natur. På orten finns det såklart också företag, bland annat Artinova. Företaget arbetar med beläggning och konvertering av pappersprodukter och brinner för utveckling. Grunden i deras produktutveckling är att alltid kunna finna ett mer miljövänligt sätt att utföra vardagens sysslor. 
NYHET Publicerad:

En västsvensk kraftsamling för klimatet

FREDAGSKRÖNIKA Idag, fredagen den 7 februari, arrangerar Svenskt Näringsliv ett energi- och klimatseminarium i Göteborg. Fokus för dagen ligger på de västsvenska företagens roll för hur vi ska vi ska klara klimatomställningen och vilka förutsättningar som krävs för att målen ska bli verklighet.
NYHET Publicerad:

Samarbete som succérecept i Partille

SAMVERKAN Ett tätt samarbete mellan skola och näringsliv är ett framgångsrecept i Partille kommun. Och det är så framgångsrikt att kommunen vunnit pris för sin samverkan. Hur kommer det sig, och vilka metoder använder de för att vara så framgångsrika? "Vi har inte tid att INTE samarbeta med näringslivet", säger Susanne Krook, rektor på Partille Gymnasium.