Vem blir först med en krångelombudsman i VG?

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

NYHET Publicerad

FREDAGSKRÖNIKA För många av våra företagare i Västra Götaland är regelkrångel ett av de största hindren för ökad tillväxt. För länets kommuner borde arbetet med att förenkla de lokala regelverken således vara högt prioriterat. Som första kommun i landet tar nu Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?

Trots att lagar och regler ser likadana ut på nationell nivå så spelar det fortfarande stor roll var i landet man driver sitt företag. Inte minst skiljer det sig åt i vårt län - Västra Götaland. Kommunala tolkningar och lokala regelverk gör det mer eller mindre enkelt att driva företag – vilket i förlängningen påverkar den lokala konkurrenskraften.

I Helsingborg tas nu ett nytt spännande initiativ för att förenkla och underlätta för de lokala företagen genom en ny tjänst för invånare, företag och föreningar. Den nya ”Krångelombudsmannen” infördes den 1 oktober och har i uppdrag att ta emot upplevt regelkrångel och föreslå förenklingar. En funktion som ska fungera som invånaren eller företagets röst i kommunen, vid besvärliga ansökningar, svårförståeliga regler eller onödigt krångel.

Självklart behövs regler och lagar som skapar stabila förutsättningar för vårt näringsliv. Ingen företagare är emot rimliga regler som fyller tydliga syften. Men, dagens regelmängd skapar stora problem i många företagares vardag. Den administration som följer, tillsammans med den tidsåtgång den kräver, stjäl tid från företagarens möjlighet att utveckla sin verksamhet. I förlängningen försämrar det möjligheterna till att anställa fler medarbetare. Förutom tid och krångel kostar regler också pengar genom skatter, avgifter eller investeringar som blir en konsekvens och som krävs för att uppfylla reglerna.

I en av våra undersökningar från 2017 uppgav över 60 procent av företagen att de upplever regelkrångel som en av de viktigaste frågorna att hantera. Lika många tror sig kunna spara mer än 6 timmar varje månad om reglerna blev enklare. Samtidigt framkommer det i en rapport från Svensk Handel, från mars 2018, att drygt 8 av 10 företag anser att regelbördan ökat de senaste 5 åren. Det går med andra ord åt helt fel håll.

Regler måste vara förutsägbara, fylla sitt syfte och vara konstadseffektiva. Annars riskerar de att försämra förutsättningarna att driva företag runt om i landet. Ett stort ansvar vilar på kommunerna i Västra Götaland, vars regelverk och myndighetsutövning våra medlemsföretag möter varje dag. Här finns stor potential att förenkla för företagande och bidra till att bryta den negativa trend kring regelbördan som vi sett under de senaste åren.

Besvärliga ansökningar och/eller onödigt krångel försvårar för företag och är något som kommuner måste prioritera högt. Helsingborgs initiativ att införa en krångelombudsman är därför ytterst välkommet. Självklart ska inte alla kommuner anställa personal i syfte att endast arbeta med dessa frågor. Funktionen, syftet och andemeningen borde dock alla kommuner i Västra Götaland låta sig inspireras av. Tillsammans kan vi fortsätta förenkla för våra lokala företag och utveckla välståndet i vår del av landet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Är vi redo för framtidens arbetsmarknad?

FREDAGSKRÖNIKA Trots att vi vet hur trenderna ser ut återstår frågan, hur ska vi egentligen rusta oss för framtiden? I dagens fredagskrönika skriver Christina Riksén om hur vi förbereder oss för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivarfrågor i fokus

ARBETSGIVARDAG Över 170 personer från 130 företag deltog under en förmiddag fylld med givande föreläsningar och erfarenhetsutbyten.
NYHET Publicerad:

Vilken kommun i Västra Götaland blir först med en krångelombudsman?

FREDAGSKRÖNIKA Som första kommun i landet tar Helsingborg ett spännande initiativ och inför en ”krångelombudsman”. Vilken kommun i Västra Götaland blir först att följa efter?
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen - så sparar vi 70-100 miljarder

UPPHANDLING I TV, tidningar och på sociala medier pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Simon Påhlman

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland välkomnar en ny studentmedarbetare – Simon Påhlman! Vi bad Simon att svara på några snabba frågor för att lära känna honom lite bättre.
NYHET Publicerad:

Skaraborg satsar på företagsklimatet 

FÖRETAGSKLIMAT 2018 presenterade Skaraborgs kommunalförbund projektet ”Stärkt företagsklimat i Skaraborg”. Ett år in i projektet har mycket hänt.
NYHET Publicerad:

Great minds don't think alike

FREDAGSKRÖNIKA Hur överbrygger vi kompetensgapet, vänder utanförskap till integration och mångfald till affärsnytta? Det skriver Rudolf Antoni om i dagens krönika.
NYHET Publicerad:

Industrinatt – för inblick och kompetensförsörjning

FÖRETAGSKLIMAT Götene kommun arbetar aktivt tillsammans med näringslivet för att skapa ett så gott företagsklimat som möjligt. Ett bra exempel är att de tillsammans med Näringslivsföreningen arrangerade Götene Industrinatt för andra gången, kvällen den 23 oktober.
NYHET Publicerad:

Så rustas Västra Götaland

FREDAGSKRÖNIKA Vi ser en oväntat snabb försvagning av konjunkturen och vi går en tuffare framtid till mötes. För att möta dessa utmaningar blir kommunernas arbete med att stärka de lokala förutsättningarna för företagande allt viktigare.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Mathilda!

STUDENTMEDARBETARE Svenskt Näringslivs regionkontor i Västra Götaland välkomnar en ny studentmedarbetare – Mathilda Ohlsson Larsson! Vi bad henne att svara på några snabba frågor för att lära känna henne lite bättre.
NYHET Publicerad:

Lagligt, lämpligt och listigt

FÖRETAGSKLIMAT Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, det menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Våra välfärdsskapares betydelse

FREDAGSKRÖNIKA Den senaste veckan har vi på våra facebook-sidor fokuserat på att lyfta fram företagens betydelse för vår gemensamma välfärd. Ett koncept som inte alltid är så lätt att förstå och som i min mening aldrig kan framhävas tillräckligt. I tider då konjunkturen viker blir dessutom budskapet viktigare än någonsin.
NYHET Publicerad:

Någonstans mellan engagemang och krångliga regelverk

FREDAGSKRÖNIKA Under mina snart sex veckor på Svenskt Näringsliv har jag redan hunnit komma i kontakt med det driv och engagemang som finns bland våra medlemsföretag. Men jag har också hunnit höra berättelser från vardagen - en vardag bitvis fylld av myndighetskontakter, krångliga och oförutsägbara regler och dyra avgifter. Mitt eget engagemang för näringslivsfrågor är som mest påtagligt just där, någonstans mellan entreprenöriellt driv och krångliga regelverk.
NYHET Publicerad:

Kommunal myndighetsutövning i Västra Götaland - så tycker de lokala företagen

FÖRETAGSKLIMAT Främjande myndighetsutövning är oerhört viktigt för det lokala företagsklimatet eftersom den vanligaste kontakten mellan en kommun och ett företag handlar om tillstånd eller tillsyn. Frågan är hur bra din hemkommun hanterar frågorna om tillstånd, tillsyn eller kontroll. Svenskt Näringslivs sammanställning ”Kommuner som hjälper företag att göra rätt” ger svar på hur företagen betygsätter kommunen.
NYHET Publicerad:

Generationsskiften i västsvenska företag - stora värden står på spel

FÖRETAGSKLIMAT Svenska företagare blir allt äldre och fler måste fundera över hur, och om, de ska lämna över verksamheten till kommande generation. Tydligt är att det är stora värden som står på spel när företag ska genomföra ett generationsskifte.
NYHET Publicerad:

Ung företagsamhet — för framtidens företagsklimat

FREDAGSKRÖNIKA För att stärka Västra Götalands företagsklimat och framtida tillväxt måste vi ha ambitionen att öka antalet elever som driver UF-företag. Det är så vi rustar morgondagens medarbetare, får fler företagsamma unga och skapar större samverkan mellan skolan och näringslivet.
NYHET Publicerad:

Det räcker inte med en god tanke

ARBETSMILJÖ De senaste årens utveckling med fler dödsolyckor måste vi ta på största allvar. Det är dock inte detsamma som att applådera allt som föreslås för att minska risken för dödsolyckor.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet – en välfärdsfråga 

FÖRETAGSKLIMAT För en vecka sedan släppte vi årets ranking av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Men, spelar det någon roll om företagen är nöjda och vad betyder det att ha ett bra företagsklimat?