NYHET23 april 2020

”Corona påskyndar automationen”

Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.

"Efterfrågan kommer att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig." Det säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem.Foto: Bengt Säll

Ikem företräder företag som arbetar med kemi i någon form, bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. Medlemsföretag finns också inom exempelvis sten-, tvätt-, metall- och återvinningsindustrin. Totalt har företagen 67 000 anställda.

Eftersom Ikem-företagen verkar inom så olika områden är lägesbilden lite spretig. Exempelvis ser kemi- och plastindustrin en nedgång medan läkemedelsindustrin går ungefär vanligt. Tvättindustrin har däremot gått ner kraftigt eftersom den är beroende av tvätt från besöksnäringen och av industrin. Även underleverantörer till fordonsindustrin har påverkats dramatiskt.

– De är direkt påverkade. Stannar bilfabriken stannar också deras företag. De var tidigt ute med varsel och korttidspermitteringar, säger Lars Askelöf, förhandlingschef på Ikem.

Samtidigt är det generellt sett ingen dramatiskt vikande konjunktur, konstaterar han. Däremot råder det en stor osäkerhet hos företagen gällande efterfrågan framöver.

– Den är man orolig för. Förmodligen finns det en latent minskning framför oss men hur stor den blir och hur den ser ut är svårt att säga i dagsläget.

Även om vissa företag oroar sig för att en ökande personalfrånvaro ska göra det svårt att upprätthålla produktionen på en bra nivå tror de flesta att de klarar det utan allt för stora ansträngningar.

Än finns det inte några starka strömningar mot stora uppsägningar utan företagen försöker hanka sig fram med korttidsarbete. En fjärdedel av Ikems medlemsföretag har nu korttidspermitterat personal.

– Vi märker ett oerhört stort intresse korttidspermitteringar. Jag tror att det kommer att växa den närmaste tiden och man kan ju hoppas att det inskränker sig till det.

Ikem har inte fått många signaler om företag som är på randen till konkurs. Om coronapandemin inte blir mer långvarig och besvärlig än vad expertisen säger just nu tror han att Ikem-företagen kommer att klara sig relativt bra.

– Trots det så finns det många små- och medelstora företag som snabbt måste dra ner sina kostnader radikalt. Får de inte ner kostnaderna måste de börja säga upp personal.

Enligt Lars har de goda möjligheter att återhämta sig ganska snabbt efter corona. Produkterna som tillverkas av Ikems branscher efterfrågas alltid på världsmarknaden, enligt Lars Askelöf.

– Även om den inte ser exakt likadan ut kommer efterfrågan att finnas för de allra flesta av våra företag när coronapandemin har blåst över. Det är nu det är problem men det kommer att hämta sig.

I och med corona ser allt fler företag över sina kostnader och säkerheten i processerna. Även om efterfrågan går upp efter pandemin kan det bli så att företag välja att växa genom att automatisera mer, påpekar han.

– En sådan här pandemi rör runt ordentligt i grytorna på företagen och det är sannolikt att den påskyndar automationen i branschen. Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna, vilket i så fall minskar antalet sysselsatta i våra företag.

Erfarenheterna från finanskrisen 2008–2009 visar att inte alla inom industrin som blev av med sina jobb fick dem tillbaka.

– Det blev en nedgång i antalet sysselsatta då och det är väldigt sannolikt att samma sak kommer att ske nu. Största minskning av antalet jobb ser vi inom tillverkningsindustrin, där människors arbete ersätts av maskiner.

När det gäller storleken på företag och arbetsplatser fortsätter tillverkningsindustrins aktörer att växa. Men samtidigt håller trenden inom forskning och utveckling i sig.

– Där har vi länge sett en utveckling med många avknoppningar från akademin med många nya startupföretag – och den utvecklingen lär fortsätta, säger Lars Askelöf.

Corona och covid-19LönebildningLönesättningLönebildningAutomationLönerSysselsättningCorona
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist