NYHET5 september 2016

Fler kvinnor i ledning i näringslivet

En ny rapport från Svenskt Näringsliv visar att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter minska. Samtidigt ökar andelen kvinnliga chefer i näringslivet, andelen kvinnliga chefer är idag 37 procent. Enligt rapporten kommer ökningen att fortsätta även framöver.

Carina Lindfelt, chef för avdelningen för arbetsmarknad och förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv, berättar att det finns en stor och ökande medvetenhet hos organisationens medlemsföretag om betydelsen av att arbeta aktivt med att attrahera både kvinnor och män.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Rapporten visar att andelen kvinnor i näringslivet ligger ganska konstant strax under 40 procent samtidigt som andelen kvinnliga chefer fortsätter att öka. Andelen kvinnliga chefer i näringslivet uppgår nu till 37 procent. En dryg fördubbling sedan 1998 då andelen kvinnliga chefer var 17 procent.

Rekryteringen till de högsta positionerna inom näringslivet sker underifrån. Av de 17 400 personer som utsågs till chefer mellan 2014 och 2015 var 39 procent kvinnor. Svenskt Näringslivs bedömning är att andelen kvinnor på samtliga chefsnivåer kommer att fortsätta öka.

Detta påverkar naturligtvis även lönen och Svenskt Näringslivs lönestatistik visar en fortsatt minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män. 2015 var könslönegapet efter standardvägning 3,9 procent, en minskning i förhållande till året innan med 0,5 procent.

Inom handel samt hotell och restaurang är 49 procent av cheferna kvinnor. Inom traditionellt mansdominerade branscher som transport och bygg- och installationssektorerna är kvinnornas relativa andel på chefsnivå betydligt högre än deras andel i branschen.

Forskning visar att mångfald gynnar arbetsplatsen, både resultatmässigt men även i form av bättre arbetsgemenskap.

– Vi ser en stor och ökande medvetenhet hos våra medlemsföretag om betydelsen av att arbeta aktivt med att attrahera både kvinnor och män. Det kommer att synas på flera olika sätt, på löner, sätt att organisera arbete och att jobba med kulturen i företagen. Företag som ligger i framkant kommer att inspirera andra, säger Carina Lindfelt, chef för avdelningen för arbetsmarknad och förhandlingsservice på Svenskt Näringsliv.

Regler och ersättningssystem som är könsneutrala är en av Svenskt Näringslivs ståndpunkter i rapporten, men ett jämställt arbetsliv fordrar även ett jämställt liv utanför arbetet. Konsekvenserna av rådande normer och samhällsvärderingar påverkar fortfarande kvinnors och mäns livsval som i sin tur påverkar karriär, lön och pension. Bäst för näringslivet vore att den styrande mekanismen är bästa möjliga avkastning av den förvärvade kompetensen. Den formen av val borde uppmuntras men inte tvingas fram.

LönebildningLönesättningJämställdhet och mångfald
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist