NYHET23 september 2020

Ökat intresse för företagsnära löner

I spåren av corona kommer efterfrågan på företags- och medarbetarnära lönebildning att öka markant, enligt Einar Humlin på Almega. ”Företagens förutsättningar har aldrig varit så varierande som nu och att alla då skulle höja lönerna lika mycket fungerar inte”, säger han.

Många företag tycker att det vore bättre att få komma igen nästa år med sin lönerevision än att göra det nu med alla andra frågor att hantera, enligt Einar Humlin.

Pandemin har vänt upp ner även på avtalsrörelsen. Efter att ha skjutits upp ett halvår startar den nu i oktober i stället. De allra flesta företagen inom Almega har skjutit på sin lönerevision. Det gäller även de medså kallade dialogavtal, det vill säga tillsvidareavtal där lönerevisionerna är oberoende av avtalsrörelsen.

– Många företag har det tufft och upplever läget som osäkert, För det stora antal företag som lever på bidrag och permitteringsstöd är det inte läge att öka kostnaderna just nu, säger Einar Humlin, arbetsgivarpolitisk expert på Almega.

Det ekonomiska läget är knepigt och förutsättningarna så udda att de flesta, oavsett löneavtal, har valt att vänta med sin lönerevision. I stället väntar de in vad som händer med konjunkturen.

Dessutom börjar det bli ont om tid att hinna med att genomföra en bra löneprocess, konstaterar han. Allt fler blickar därför framåt och vill slå ihop processerna till en enda lönerevision för 2020 och 2021.

– De tycker att det vore bättre att få komma igen nästa år än att göra det nu med alla andra frågor att hantera. Det gäller även företag som har skapliga ekonomiska förutsättningar men som kanske inte har hunnit göra processen så bra i år.

En förenklad lösning i år skulle göra att företagen kommande år kan jobba mer med lönen. Einar Humlins bedömning är att pandemin leder till att efterfrågan på lokal lönebildning ökar de närmsta åren.

– Jag tror att trycket på företagsnära lönebildning blir enormt. Just nu går vissa företag ganska bra medan andra knappt har någon pågående verksamhet.

Förutsättningar har aldrig varit så varierande och att alla då skulle ha samma storlek på löneökningarna fungerar inte, menar han.

– En centralisering av lönebildningen blir mycket svår när företagens förutsättningar är så väldigt olika som de är nu.

Det svåra att få ihop helheten med att många sektorer har en centraliserad lönebildning medan andra delar av arbetsmarknaden, exempelvis tjänstesektorn, vill se en mer företags- och medarbetarnära lönebildning.

Framöver kommer det att uppstå allt fler situationer där företagen både har kompetensbrist och ett behov av att trimma sin organisation.

– Det handlar om att gasa och bromsa samtidigt vilket innebär att företagen måste vara väldigt exakta i det de gör för att få ihop helheten. Det gäller att de verkligen jobbar med sin löneprocess och att de vågar differentiera och belöna de som gör ett bra jobb.

Oavsett vad som händer i omvärlden är det viktigt att företaget har en fungerande löneprocess, påpekar han. Almegas långsiktiga strategi bygger på att lönen sätts i dialog mellan medarbetare och chef utifrån företagets mål och resultat.

– Vi fortsätter vårt strategiska strukturinriktade arbete med att stötta företagen i att bygga upp och utveckla sina processer kring lönebildningen. Vårt råd är att de ska fortsätta att bygga löneprocessen och ha en dialog med fackklubbarna.

Merparten av svenska företag är angelägna om att skapa en bra miljö när det gäller kompensation och löner. De som väljer att gå över till mer företagsnära lönebildning måste dock vara beredda på att skiftet som de ska igenom innebär en hel del arbete.

De lämnar centraliserade löner där de får en siffra serverad och ska i stället vara med i arbetet att skapa egna lönemodeller.

– Företag som har koll på sin egen lönestruktur och på marknadslönedata, arbetar aktivt med jämställda löner, och ger bra information till cheferna, är de som lyckas på sikt, säger Einar Humlin. 

LönebildningAvtalsrörelsen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist