NYHET23 april 2020

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark

Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.

"Vår bransch är efterfrågestyrd och behöver definitivt ett mer flexibelt system. Vissa medlemsföretag väljer att säga upp i stället för att använda sig av korttidspermitteringar", säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.Foto: Sören Andersson

För den delen av transportbranschen som handlar om godstrafik och hamnar är påverkan av corona än så länge marginell. Godstrafiken på marken ligger på ungefär 90 procent av det normala och godstransporter av livsmedel har till och med ökat med 20–30 procent.

Det stora mörkret finns inom persontrafiken som på grund av reserestriktionerna som införts har drabbats oerhört hårt, enligt Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

– Flyg, bussar och färjor gick över en natt från ett normalläge till att i praktiken inte ha någon verksamhet överhuvudtaget. Som exempel har Sas ett enda plan i luften i Sverige, som går mellan Arlanda och Kiruna, Luleå och Umeå – det är allt, säger han.

Bussarna i kollektivtrafiken rullar fortfarande om än i mindre skala. Däremot är läget betydligt mer dramatiskt för det stora antal familjeföretag som kör beställningsbussar, som så här års till exempel brukar sälja resor till Holland för att titta på tulpanerna som blommar. Även taxibranschen har det tufft. Den har gått från 100 till 5–10 procent på kort tid.

– De här företagen går nästan inte alls nu och många av dem är små företag med låga marginaler. Vissa har redan gått i konkurs och andra har valt att korttidspermittera personal.

Inom transportbranschen förekommer nu hela skalan från konkurs och företagsrekonstruktion till stora uppsägningar och korttidspermitteringar, förklarar Marcus Dahlsten. Även om det finns företag i transportbranschen som har använt sig av korttidspermitteringar är det för många inget alternativ. Som exempel nämner han flygbolagen.

– Det är inte tillämpligt för dem att ens bara betala 20 procent av lönen till personal som inte har något att göra…. Korttidspermittering är en hjälp men det är inte tillräckligt för de som inte har någon verksamhet alls.

Systemet med korttidspermitteringar är i grund och botten anpassat för en styrd produktion och så är merparten av transportbranschen inte uppbyggd, påpekar han.

– Vi kan inte styra om vår produktion och lägga på lager till senare. Vår bransch är efterfrågestyrd och behöver definitivt ett mer flexibelt system. Det vi ser nu är att vissa medlemsföretag väljer att säga upp i stället för att använda sig av korttidspermitteringar.

Transportföretagen förespråkar tillsammans med Svenskt Näringsliv ett system liknande det som finns i Danmark och Norge där företagen får direkta stöd från staten, kontanta medel för att täcka olika typer av fasta kostnader. Till exempel leasingkostnader för fordon som nu står stilla.

Före corona hade transportbranschen omkring 220 000 anställda och att det skulle vara samma antal anställda när pandemin klingar av har han svårt att tänka sig.

– På ett års sikt är vi ganska klara över att sysselsättningen minskar i branschen. Att flyget skulle ha återhämtat sig till nästa år ser han som helt uteslutet med tanke vad som händer där.

Flygbolaget BRA är under rekonstruktion och på Sas har korttidspermitterat 10 000 anställda, det vill säga 90 procent av personalstyrkan. Det drabbar i sin tur även de många företag som erbjuder service till flygbranschen.

– Omkring 80 000 personer har sysselsatts i andra branscher runt omkring flyget, bland annat personal på caféer, restauranger och hyrbilsfirmor på flygplatserna.

Marcus Dahlsten är övertygad om att krisen får stor påverkan på näringslivet framåt. Konsolideringstrenden förstärks och efter corona kommer kartan att ha ritats om för de flesta branscher. För Transportföretagen är den stora frågan vilket skick branschen är i när det vänder och vilka strukturer som finns kvar.

– Vilken infrastruktur har vi bevarat och hur snabbt går det att komma tillbaka? Det är avhängigt hur lång krisen blir men också vilket näringsliv som finns kvar. Vilka flygbolag finns kvar till exempel? Vilka flyglinjer? Hur kan vi resa inom och utanför Sverige?

Corona och covid-19LönebildningLönesättningLönebildningSysselsättningcoronakrisen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist