Rapport18 december 2017

Allt fler jobbar heltid - förekomst och utveckling av heltid och deltidsarbete på arbetsmarknaden

I Sverige arbetar majoriteten av alla anställda heltid. År 2016 arbetade 84 procent av alla anställda mer än 35 timmar per vecka. Sedan 2008 har andelen heltidsarbetande ökat med fyra procentenheter. Ökningen är störst för kvinnor. Det tyder på att fler jobbar heltid och att många har gått upp i arbetstid det senaste decenniet.

År 2016 arbetade 16 procent av de förvärvsarbetande deltid. Det är en minskning med fyra procentenheter sedan 2008. Minskningen av deltidsarbete är störst bland kvinnor, men kvinnor arbetar dock fortfarande deltid i högre utsträckning än män. Deltidsarbetet minskar mest i några av de branscher som har – och har haft – högst nivåer av deltidsarbetande kvinnor.

Deltidsarbetet bland kvinnor har minskat de senaste två decennierna i alla åldersgrupper förutom i gruppen 20–24 år. Att deltidsarbetet inte har minskat i den åldersgruppen kan sannolikt delvis förklaras av att allt fler nu studerar på universitet och högskola och kombinerar studier med deltidsarbete.

Bland männen har deltidsarbete ökat marginellt och från låga nivåer i alla åldersgrupper, utom bland de som är mellan 55–64 år där nivån i stort sett är samma som för tjugo år sedan.

Den vanligaste orsaken till deltidsarbete, för både kvinnor och män, är att lämpligt heltidsarbete saknas. Näst vanligast för kvinnor är vård av barn, medan det för männen är studier. Cirka 80 000 deltidsanställda kvinnor och 25 000 deltidsanställda män uppger att de inte vill arbeta heltid.

Den absoluta majoriteten av de som arbetar deltid, bland både kvinnor och män, arbetar lång deltid (20–34 timmar/vecka) och så har det varit under det senaste halvseklet.

Endast 15 procent av deltidsarbetande kvinnor och 18 procent av deltidsarbetande män kan och vill jobba fler timmar. Heltidsanställning har varit och fortsätter att vara norm på svensk arbetsmarknad för både kvinnor och män.

Skriven avPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist