LogoLogo
LogoLogo
Nyhet17 januari 2017

Arbetslösheten fortsätter att sjunka

Arbetslösheten i Spanien föll med över 390 000 jobb förra året, det är största minskningen på tjugo år. Sedan 2012 har den sjunkit med över en miljon arbeten. Sammanlagt ligger den nu på 3,7 miljoner, den lägsta siffran på sju år.

Samtidigt har det under tio år skapats nya jobb på rekordnivå. Förra året tillkom över 540 000 nya jobb så att sysselsättningen ökade till drygt 17,8 miljoner, den högsta sedan konjunkturfallet 2009. Enligt EU-statistiken låg den spanska arbetslösheten säsongjusterat på 19,2 procent i november 2016.

Arbetslösheten sjönk förra året i hela landet. Allra mest i Andalusien i söder där den minskade med nära 80 000. I Katalonien (med Barcelona) föll den med drygt 60 000, i Madrid med över 45 000 och i Valencia-området i östra Spanien med över 40 000.

I tjänstesektorn har arbetslösheten minskat med nära 210 000 och i byggnadsbranschen med drygt 75 000. Geografiskt har de flesta nya jobben skapats i Katalonien och Madrid.

Men facken är inte nöjda. De klagar på otryggheten i jobben, särskilt i tjänstesektorn. I december skapades rekordmånga nya jobb men inte ens vart tionde var en fast anställning.

De korta anställningarna har mest gått till ungdomar mellan 20 och 30 år. Arbetslösheten för dem under 25 år har det senaste året fallit med drygt 47 000. Med EU-mått var dock ännu ungdomsarbetslösheten i Spanien den näst högsta i EU med 44,4 procent i november 2016.

Regeringen har ganska nyligen skickat sina ekonomiska framtidsberäkningar till EU. Där förutses en minskning av arbetslösheten till 12,8 procent år 2019. Den ekonomiska tillväxten beräknas till 2,5 procent i år och 2,4 procent de närmast följande två åren. Sysselsättningen beräknas öka med cirka två miljoner till totalt drygt 20 miljoner 2019.

Flera förändringar har skett i reglerna på spanska arbetsmarknaden vid årsskiftet. En är att föräldraledigheten ökar för fäder till fyra veckor från 1 januari i år. Hittills har runt 240 000 fäder tagit ut ledigheten på cirka två veckor sedan den infördes för tio år sedan. En annan nyhet från årsskiftet är att minimilönen höjs med 8 procent till drygt 707 euro per månad.

Arbetslösheten fortsätter samtidigt vara största oron för spanjorerna. Tre av fyra tillfrågade var mest oroliga för det visar en månadsenkät publicerad i början av januari.

Företagen i Madrid som är anslutna till arbetsgivarnas stora organisation Ceoe konstaterar att arbetslösheten 2016 minskat kraftigt. De framhåller samtidigt att nya sociala åtgärder bör åtföljas av sådana som stärker företagens konkurrenskraft. Dit hör sänkta arbetskostnader och lägre utgifter för skatter och energi.

Arbetsmarknadsreformen bör samtidigt utformas så den bättre bidrar till att skapa nya investeringar, företag och arbetstillfällen.

Arbetsmarknad EUSvenskt Näringsliv
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist