Rapport21 februari 2023

Arbetsmarknadskriminalitet - hur påverkas företagen och vad behöver göras?

Arbetsmarknadskriminalitet – hur påverkas företagen och vad behöver göras?

Hur motverkar vi kriminalitet på arbetsmarknaden?

Svenska företag drabbas idag av oseriös konkurrens från aktörer som inte följer de lagar, förordningar och avtalade regler som styr den svenska arbetsmarknaden.

Svenskt Näringsliv har ett stort intresse av att arbetet mot kriminalitet på arbetsmarknaden är så effektivt och ändamålsenligt som möjligt för att säkerställa företagens konkurrenskraft och tillgodose statens finanser.

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv identifieras ett antal problem med dagens arbete mot kriminalitet på arbetsmarknaden. Rapporten föreslår ett antal åtgärder som skyndsamt behöver vidtas. Det handlar bland annat om att införa sekretesslättnader och ändra fokus från arbetslivskriminalitet till att utgå från företagens behov och möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor.

Skriven avPia Bergman
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist