LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2017

Byggbranschen vill anställa fler kvinnor

Byggbranschen jobbar hårt för att öka jämställdhet och mångfald, och mycket har ändrats, enligt Sofia Dehre på byggföretaget NCC. Kalendrar med avklädda kvinnor är borta sedan flera år. Nu handlar det i stället om mångfaldsanpassade byggbodar och arbetskläder anpassade för kvinnor.

Sofia Dehre, NCC
"Om det bara finns det ett fåtal tjejer så sprid inte ut dem i organisationen. Sätt dem tvärtom tillsammans. Det blir roligare då", säger Sofia Dehre, produktionsutvecklingschef på NCC, med lång erfarenhet från betongbranschen.Foto: Henrik Montgomery/TT
Sofia Dehre, NCC
"Hårt arbete ligger bakom att jag har kommit hit där jag är idag. Dessutom har jag haft tur att välja rätt chefer som tidigt valde att satsa på mig, så att jag fick chansen att visa vad jag kunde", säger Sofia Dehre på NCC.
Foto: Henrik Montgomery/TT

Uppsvinget för byggandet i Sverige gör att konkurrensen om arbetskraft är stor, och att företagen måste se till att skapa en attraktiv arbetsmiljö. En inkluderande kultur är en av grundförutsättningarna för att locka bland annat fler kvinnor till branschen.

Företagen börjar bli medvetna om att det behövs mångfald och det finns många initiativ när det gäller kön och etnicitet. Idag finns det till exempel arbetskläder anpassade för kvinnokroppar, säger Sofia Dehre, produktionsutvecklingschef på NCC, med lång erfarenhet från betongbranschen.

– En enkel sak som ändrat sig är nakenkalendrarna. När jag började jobba var det inte jätteroligt att äta lunch i byggboden när den var tapetserad med bara bröst. Det existerar inte sedan många år tillbaka.

Byter om hemma

Men fortfarande finns det sällan byggbodar där man kan byta om till arbetskläder i avskildhet.

– Som ensam tjej händer det ofta att man får byta om hemma, på toaletten eller på sitt kontor efter att ha tejpat för fönstret på dörren. Att beställa en helt egen byggbod för en enda tjej är inte heller roligt och skapar inte en känsla av inkludering.

Nu är NCC delaktigt i arbetet med att ta fram en bod där alla byter om i avskildhet i små bås för att skapa möjligheter till mångfald bland personalen.

– Önskan om att kunna byta om i avskildhet kan ha många orsaker förutom kön. Det är en av många praktiska saker vi identifierar och förbättrar för att skapa en inkluderande miljö.

Fler kvinnor som förebilder

Det behövs också fler förebilder så att fler kvinnor ser att det går att arbeta i byggbranschen och ha stimulerande och roliga arbetsuppgifter, och att det går att göra karriär, påpekar Sofia Dehre.

– Och om det bara finns det ett fåtal tjejer så sprid inte ut dem i organisationen. Sätt dem tvärtom tillsammans. Det blir roligare då.

Men det pratas sällan om att ta in chefer med en annan utbildningsbakgrund eller kompetens, eftersom det i branschen anses vara viktigt att en ledare kan byggverksamhet, enligt Sofia Dehre.

– Så resoneras det inte i andra branscher. Om byggbranschen började anställa från andra områden vore det lättare att få in fler kvinnor. Till exempel någon från en annan typ av projektledningsverksamhet.

Det finns en hel del kvinnliga chefer i byggföretag men de jobbar ofta inom stödfunktioner som hr, kvalitet och miljö. Bland cheferna i produktionen är det få kvinnor och ju högre upp man kommer i chefsleden desto färre blir det.

– Eftersom det finns en tradition inom byggbranschen att rekrytera chefer internt, och det är så få kvinnor som jobbar i produktionsledet, är urvalet mycket litet.

Kräver medvetet ledarskap

Sofia Dehre har jobbat många år i betongbranschen, och som relativt ensam kvinna i en mansdominerad bransch har hon fått mycket uppmärksamhet. Det är positivt när det går bra men mindre positivt när hon har misslyckats med något.

– Hårt arbete ligger bakom att jag har kommit hit där jag är idag. Dessutom har jag haft tur att välja rätt chefer som tidigt valde att satsa på mig, så att jag fick chansen att visa vad jag kunde. Ledarskapet är helt avgörande.

För att få fler kvinnor i ledande positioner krävs ett aktivt och medvetet ledarskap. Sofia Dehre berättar att kvinnor i byggbranschen som vill ta ett kliv uppåt i karriären ofta får rådet att vänta med förklaringen att ”det är ett stort och svårt uppdrag, du behöver bygga på din kompetens, vänta tills du är redo”. Män i samma situation får däremot jobbet med motiveringen att ”det är en tuff utmaning men vi kommer att stötta dig så att du växer in i rollen”.

– Här gäller det att vara medveten om utmaningarna i kulturen och hela tiden stötta och coacha de kompetenser vi faktiskt lyckats locka till oss och se till att de stannar kvar och utvecklas, säger hon.

Kompetensförsörjning
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist