REMISSVAR7 september 2021

Call for feedback on the draft report by the Platform on Sustainable Finance on a social taxonomy

MOTTAGARE
The European Commission
Externt diarienummer
4df4839a-c4c4-44fd-b405-e937045218e6
Svenskt Näringslivs diarienummer
2021-142

Svenskt Näringsliv har besvarat en konsultation om social taxonomi från EU-plattformen för hållbar finansiering som tillsatts av Kommissionen. Konsultationen grundar sig på en rapport från en av plattformens expertgrupper som föreslår att den s k gröna taxonomin utökas genom att även inrätta en social taxonomi på EU-nivå. Huvudförslagen i rapporten kan sägas bygga på motsvarande principer som den gröna taxonomin, dvs identifiera vad som utgör ett substantiellt bidrag till socialt hållbar utveckling respektive vad som utgör markant social skada. Detta är tänkt att göras i två ”dimensioner”. En ”vertikal” som fokuserar på produkten eller tjänsten och en ”horisontell” som fokuserar på företagets agerande. Dessutom föreslås kriterier rörande företagens styrning och skatteplanering. Svenskt Näringsliv anser inte att rapporten har kunnat påvisa något mervärde av en social taxonomi och har heller inte adresserat de många risker som ett sådant system skulle kunna medföra. Följaktligen anser Svenskt Näringsliv att en utökning av taxonomiförordningen till det sociala området och gå vidare med att utveckla en social taxonomi inte är motiverat.

Ansvarig handläggareJonas Berggren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist