Bolagsstyrning (corporate governance)

God bolagsstyrning handlar om att säkerställa att bolag för aktieägarna sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt. Förtroende och god bolagsstyrning är avgörande för investerares intresse av att investera i bolagen.

Senaste artiklarna

NYHET — 22 april 2024

Röstningsrådgivare måste ta större ansvar

Det är positivt att röstningsrådgivare, som ger rekommendationer om hur investerare ska rösta på bolagsstämmor, visar intresse för dialog, men det är oroande att de ibland förefaller strunta i lokala och bolagsspecifika förhållanden samt god praxis, skriver experterna Maria Larsson och Elias Skog.
NYHET — 19 februari 2024

Att bana väg för digitala bolagsstämmor är att ta ansvar

Det är ansvarsfullt att i bolagsordningen säkerställa att det finns en möjlighet att hålla digitala stämmor, skriver Maria Larsson, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt.
NYHET — 15 november 2023

Legislators must stay focused on the purpose of the Listing Act – to strengthen the capital markets within the EU

The legislative procedure regarding the Listing Act and notably the proposal for a Directive on multiple-vote share structures in companies that seek the admission to trading of their shares on an SME growth market has reached its final stage.
NYHET — 8 november 2023

Bolagsstämmor: Krav på fysiskt möte ligger inte i tiden

Att aktieägares rättigheter kan tillvaratas på bolagsstämmor är oerhört viktigt – inte formatet för själva mötet, skriver Maria Larsson, expert på bolagsstyrning.
REMISSVAR — 8 november 2023

Förslag till ändringar i svensk kod för bolagsstyrning

NYHET — 3 juli 2023

Svenskt Näringsliv välkomnar besked om aktier med olika röstvärde

Röstningsrådgivaren ISS:s besked att man inte kommer att rekommendera mot ansvarsfrihet för styrelseledamöter i alla svenska bolag som har aktier med olika röstvärde välkomnas av Svenskt Näringsliv.
NYHET — 29 juni 2023

Oroande utveckling i Parlamentet beträffande förslag om aktier med utvidgad rösträtt

EU-parlamentet definierar just nu sin position och sitt mandat beträffande EU-kommissionens förslag till direktiv om strukturer med aktier med utvidgad rösträtt i företag som ansöker om att få sina aktier upptagna till handel på en tillväxtmarknad för små och medelstora företag.
NYHET — 2 mars 2023

Förslag till regler på bolagsstyrningsområdet riskerar motverka en hållbar utveckling

EU-förslaget att företagen ska ta mer ansvar för sina leveranskedjor riskerar att hämma företagens hållbarhetsarbete, anser Svenskt Näringsliv och motsvarigheten i Danmark, Norge och Finland.
REMISSVAR — 7 september 2021

Call for feedback on the draft report by the Platform on Sustainable Finance on a social taxonomy

REMISSVAR — 10 maj 2021

EU-kommissionens förslag om hållbarhetsrapportering

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist