NYHET19 februari 2024

Att bana väg för digitala bolagsstämmor är att ta ansvar

Det är ansvarsfullt att i bolagsordningen säkerställa att det finns en möjlighet att hålla digitala stämmor, skriver Maria Larsson, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt.

Maria Larsson, expert bolagsstyrning, bolagsrätt och börsrätt.Foto: Stefan Larsson

Digitala bolagsstämmor eller ej? Diskussionen har varit engagerad och flera har frågat sig om tiden är mogen för börsbolag att ta steget och hålla helt digitala stämmor. Diskussionen om hur vi säkerställer aktieägarengagemang och inflytande är viktig och bolagsstämman är mycket central, både inom bolagsrätten och för den svenska bolagsstyrningsmodellen. Därför tycker vi att det är klokt att öppna upp för dialog mellan företag och ägare om hur man kan modernisera och utveckla stämmoformatet på ett ansvarsfullt sätt.

En bolagsordningsändring innebär inte att helt digitala stämmor faktiskt kommer att hållas, särskilt inte så länge Kollegiet föreskriver annorlunda och så länge viktiga, stora institutionella investerare inte anser att tiden är mogen för detta.

Inför årets stämmosäsong förs nu en ny diskussion som, även om den är relaterad till frågan om digitala stämmor ska hållas eller ej, faktiskt i grunden handlar om någonting annat. Den nya diskussionen rör om börsbolagen ska ändra sina bolagsordningar för att i framtiden ha möjlighet att hålla en helt digital bolagsstämma, vid behov. Att ändra bolagsordningen på det sättet ger bolaget och styrelsen tillgång till en större verktygslåda som ger möjlighet att anpassa stämmoformatet efter den enskilda situationen och till bolagets och ägarnas behov. Aktiebolagslagen ger tillgång till verktyget utan bolagsordningsändring vid ”extraordinära omständigheter”. Vad som är ”extraordinärt” i lagens mening är dock inte alltid självklart, och därför är det ansvarsfullt att genom en bolagsordningsändring ge styrelsen möjlighet att själv bedöma när behov föreligger att hålla stämma helt digitalt.

En bolagsordningsändring innebär inte att helt digitala stämmor faktiskt kommer att hållas, särskilt inte så länge Kollegiet föreskriver annorlunda och så länge viktiga, stora institutionella investerare inte anser att tiden är mogen för detta.

Mot bakgrund av det ovanstående förstår vi inte den starka kritik som framförs av bland annat svenska institutionella investerare mot att ändra bolagsordningen på ett sätt som till intet förpliktigar men som ger ett framtida manöverutrymme och en handlingsfrihet. Vi anser att det är ansvarsfullt att ge bolaget och styrelsen tillgång till alla till buds stående medel för att kunna agera utifrån bolagets och ägarnas bästa. Styrelsen väljs av aktieägarna och man måste rimligen kunna utgå ifrån att en omdömesgill styrelse kan fatta kloka strategiska beslut i bolagets och dess ägares intresse, även vad gäller formen för bolagsstämma.

Att utgå ifrån att styrelser vill undvika dialog och gömma sig för sina ägare bakom en datorskärm är inte realistiskt eftersom det varken skulle fungera eller accepteras i praktiken. Att föreslå en bolagsordningsändring som skapar manöverutrymme och flexibilitet, är i stället ansvarsfullt och i ägarnas intresse.

Bolagsstyrning (corporate governance)
Skriven avMaria Larsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist