NYHET8 november 2023

Bolagsstämmor: Krav på fysiskt möte ligger inte i tiden

Att aktieägares rättigheter kan tillvaratas på bolagsstämmor är oerhört viktigt – inte formatet för själva mötet, skriver Maria Larsson, senior jurist.

Maria Larsson, senior jurist.Foto: Stefan Tell

Svenskt Näringsliv värnar självregleringen på aktiemarknaden och den viktiga roll Kollegiet för svensk bolagsstyrning (”Kollegiet”) har för den svenska bolagsstyrningsmodellen. Idag har Svenskt Näringsliv gett in sitt remissyttrande till Kollegiet avseende föreslagna ändringar av svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). En viktig synpunkt som framförs i remissvaret handlar om det föreslagna kravet att bolagsstämmor i börsbolag ska hållas fysiskt.

Svenskt Näringsliv ser fortsatt positivt på Regeringens förslag om att tillåta digitala bolagsstämmor i bolag och föreningar. Förslaget är teknikneutralt och gör det möjligt för alla aktiebolag (inklusive börsbolag) att välja den form av bolagsstämma som passar det enskilda bolaget och dess ägare bäst. Det tycker vi är en bra ordning som möjliggör förnyelse och utveckling av stämmoformatet, även för börsbolag, om och när det är lämpligt. Förslaget kräver inte att stämmor ska hållas på ena eller andra sättet och samma regler måste följas, oavsett stämmoformat.

Det är synd att Kollegiet förutsätter att det är just det fysiska elementet i bolagsstämman som är det viktiga för att tillvarata aktieägarnas rättigheter

Att aktieägarna har möjlighet att utöva sina rättigheter, inklusive frågerätten, är centralt för svensk bolagsstyrningsmodell och det sägs redan idag i ingressen till stämmoavsnittet i Koden att en bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för aktieägarna att utöva sina rättigheter på ett aktivt och välinformerat sätt.

Det är synd att Kollegiet förutsätter att det är just det fysiska elementet i bolagsstämman som är det viktiga för att tillvarata aktieägarnas rättigheter. Enligt Svenskt Näringsliv är det centrala i stället tydlig information, säkerställd frågerätt och tillgänglighet. Om Kollegiet är rädd för att stämmornas kvalitet kommer att försämras hade en långt bättre ordning varit att tydliggöra de krav som ställs på stämmorna, till exempel vad gäller säkerställd frågerätt, information, tillgänglighet och goda tekniska lösningar.

Krav på fysiskt möte synes inte ligga i tiden.

Bolags- och börsrättBolagsstyrning (corporate governance)
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist