Rapport20 juni 2024

CSRD Vad innebär de nya reglerna om hållbarhetsrapportering?

Från den 1 juli 2024 får Sverige ny lagstiftning om hållbarhetsrapportering. Regleringen, som följer av EU- Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och de europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS) som hänger samman med det direktivet, är omfattande och får konsekvenser både för de företag som omfattas av rapporteringskraven och de som ingår i deras värdekedja. Syftet med rapporten är att ge en första introduktion till den nya regleringen för de företag som behöver orientera sig kring hur kraven på att lämna hållbarhetsrapport är utformade och vilka som omfattas. Rapporten redogör bland annat för hur det nya rapporteringsramverket skiljer sig från tidigare reglering, från vilken tidpunkt rapporteringskraven gäller för olika kategorier av företag och koncerner och vilka undantag som finns. Hållbarhetsrapportens innehåll, väsentlighetsbedömning och regleringens krav på rapportering i värdekedjan beskrivs översiktligt. Beskrivningarna av rapporteringskraven är endast avsedda att ge en överblick och gör inte anspråk på att vara uttömmande.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist