NYHET17 maj 2024

Daunfeldt om arbetstidsförkortning: ”Hela samhället belastas”

Förslaget om att lagstadga en generell arbetstidsförkortning tas inte emot väl av näringslivet. ”Att ytterligare minska antalet arbetade timmar kommer att ställa till oerhört mycket problem för Sveriges produktivitet”, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom.Foto: Kate Gabor

Det är inte enbart enskilda företag och branscher som kommer att påverkas av en arbetstidsförkortning. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar uppstår ett årligt produktionsbortfall på åtta procent vilket skulle sänka BNP med drygt 500 miljarder per år. Effekten blir mycket kännbar inte minst i den offentliga sektorn.

I praktiken skulle tillgängligheten i sjukvård, äldreomsorg, barnomsorg och skola behöva minska med åtta procent. Detsamma gäller försvarsanslagen, rättsväsendets resurser, investeringarna i infrastruktur och liknande offentliga verksamheter.

En ny undersökning från Svenskt Näringsliv visar att sju av tio företag menar att det är omöjligt att upprätthålla nuvarande produktion med en generell arbetstidsförkortning. Av dessa företag uppger 89 procent att de tror att lönsamheten försämras om arbetstiden minskar till 35 timmar. 69 procent tror att produktiviteten går ner och 82 procent att de tvingas höja priserna på produkter och tjänster.

– Hela samhället kommer att belastas med stora ekonomiska kostnader. Enligt de beräkningar vi gjort nyligen behöver de i så fall finansieras med en ökad skattekvot. Skatterna måste ökas från dagens 40,7 procent till 44,9 procent om den föreslagna sänkningen ska finansieras. Men framför allt: Vi måste jobba mer, inte mindre, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefekonom.

Redan idag ligger antalet arbetade timmar per anställd i Sverige lågt i förhållande till omvärlden, något som understryks av siffror från Konjunkturrådets senaste rapport om näringslivets produktivitetsutveckling. Sverige ligger fyra från slutet bland de 37 länderna inom OECD.

– Att i det läget ytterligare minska antalet arbetade timmar kommer att ställa till oerhört mycket problem för Sveriges produktivitet. Redan idag har vi stora utmaningar i och med att vi är mitt i den gröna omställningen, infrastrukturen är eftersatt, det saknas arbetskraft nästan överallt och Sveriges tillväxt och konkurrenskraft ligger i botten i EU, säger Sven-Olov Daunfeldt.

”Klassisk höger-vänster-fråga”

Sven-Olov Daunfeldt pekar på det faktum att politikerna med förslaget om en arbetstidsförkortning tar ytterligare ett steg in på det område där arbetsmarknadens parter har huvudansvaret.

– Det är en klassisk höger-vänster-fråga som är tacksam att driva och som man tror ska mobilisera medlemmarna. Dessutom är det ett lockande förslag att presentera om man väljer att inte berätta vem som ska betala och att all relevant forskning visar att det inte ger de effekter som utmålas.

Tror du att det, trots kritiken, kommer att införas en generell arbetstidsförkortning?
– Jag tror inte det. Men vi måste ändå påtala det här, släcka brasan redan när den pyr.

Dels är arbetsnormen är stark i Sverige, menar han, dels inser alla som kan räkna att det helt enkelt inte går att finansiera ett så dåligt förslag.

Skriven avAnders Carlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist