NYHET22 oktober 2020

Digital kompetens ritar om arbetsmarknaden

√Ötta procent av jobben v√§ntas f√∂rsvinna, tjugofem procent av arbetstagarna f√•r r√§kna med p√•tagligt f√∂r√§ndrade arbetsuppgifter i digitaliseringens sp√•r. ‚ÄĚDet √§r viktigt att l√•gavl√∂nade och visstidsanst√§llda ocks√• f√•r m√∂jlighet till kompetensutveckling‚ÄĚ, s√§ger Eva Udd√©n Sonneg√•rd, ekonomie doktor.

Kompetensutvecklingen avgör hur Sverige tar till sig möjligheterna med digitaliseringen framöver, enligt en ny rapport.

Eva Uddén Sonnegård, ekonomie doktor vid Ratio, har på uppdrag av Svenskt Näringsliv gjort en forskningssammanställning om digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden. Hon konstaterar att produktiviteten ökar mycket långsammare efter finanskrisen, trots ökad digitalisering.

‚Äď Produktivitetsutvecklingen har minskat v√§ldigt. F√∂re finanskrisen var tillv√§xten i Sverige 2,7 procent och efter den ligger vi p√• 0,5 procent ‚Äď det √§r dramatiska skillnader.

De så kallade teknopessimisterna menar att vi är tillbaka på de låga produktivitetsnivåer vi hade tidigare och att det tar årtionden innan vi får upp tillväxten igen. Teknooptimisterna hävdar däremot att vi just nu befinner oss i en övergångsfas och tillväxten ökar när de företag som nu ligger efter i sin digitalisering kommer ikapp.

En annan fråga som diskuteras inom forskningen är polariseringen. I USA är efterfrågan fortsatt stor på välutbildad arbetskraft liksom inom serviceyrken där kontakten med kunderna är viktig. Däremot har allt fler av dem med mer manuella arbetsuppgifter som enkelt kan automatiseras, exempelvis bokförare och kontorister, försvunnit från arbetsmarknaden.

Men för svensk del är jobbpolarisering inget nytt, påpekar Eva Uddén Sonnegård.

‚Äď H√§r har det skett en st√§ndig utveckling. Vi har hela tiden uppgraderat arbetsmarknaden, vi har en h√∂g omst√§llningsf√∂rm√•ga och vi har varit bra p√• att genomf√∂ra strukturella reformer.

Det framg√•r ocks√• siffror fr√•n OECD som visar att 14 procent av jobben i OECD-l√§nderna v√§ntas f√∂rsvinna inom de n√§rmaste 10‚Äď20 √•ren, och ytterligare 32 procent kommer att f√∂r√§ndras m√§rkbart. I Sverige √§r det d√§remot endast √•tta procent av jobben som v√§ntas f√∂rsvinna och runt 25 procent som m√§rkbart f√∂r√§ndras.

Kompetensutveckling är en faktor som påverkar hur Sverige tar till sig möjligheterna med digitaliseringen framöver, betonar hon.  

‚Äď H√§r ser vi att det √§r viktigt att l√•gavl√∂nade och visstidsanst√§llda ocks√• f√•r m√∂jlighet till kompetensutveckling ‚Äď de som beh√∂ver det allra mest eftersom m√•nga inte har de abstrakta f√§rdigheter som beh√∂vs i samband med digitalisering.

Allt fler arbetar idag via plattformar som matchar uppdragsgivare och uppdragstagare. Enligt en EU-unders√∂kning √§r √•tta procent plattformsarbetare i Sverige. √Ąven om det inte den huvudsakliga syssels√§ttningen f√∂r m√•nga, s√• √§r det en os√§ker arbetsform, p√•pekar Eva Udd√©n Sonneg√•rd.

‚Äď D√§r beh√∂vs det n√•gon form av reglering men det √§r samtidigt viktigt att inte ta bort de h√§r jobben eftersom det √§r en spr√•ngbr√§da in p√• arbetsmarknaden f√∂r m√•nga.

Hon påpekade också att a-kassan behöver ses över och anpassas till en gig-ekonomi.

‚Äď Det stora problemet √§r hur villkoren ska se ut. Hur ska man f√• a-kassa? M√•ste man vara medlem i en a-kassa och i s√• fall hur l√§nge? Hur ska ers√§ttningen ber√§knas?

Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv, slog fast att digitaliseringen ändrar hela strukturen i samhället. Allt från ledarskap och hur och var vi jobbar, till infrastruktur och säkerhetstänkande. Sverige behöver också ta ett helhetsgrepp på utbildningssystemet, betonade han.

‚Äď Matematik och naturvetenskap m√•ste f√• ett uppsving. H√§r kommer det nog att g√∂ra som mest ont, eftersom dagens utbildningssystem √§r riggat f√∂r en helt annan arbetsmarknad och ekonomi.

√Ąven skattesystemet beh√∂ver f√∂r√§ndras, p√•pekade han.

‚Äď Var ska plattformsf√∂retag och andra f√∂retag som jobbar runt om i v√§rlden betala skatt n√•gonstans? Det f√• otroligt stor p√•verkan p√• Sverige, positivt eller negativt.¬†

Förändringarna som digitaliseringen för med sig kommer att ställa stora krav på politiken. Alla stora tekniksprång är förenade med politiska svårigheter eftersom olika grupper ställs mot varandra, konstaterar han.

‚Äď Det √§r viktigt att n√§rma sig detta med stor f√∂rsiktighet eftersom det finns vissa risker. Det √§r viktigt med ett politiskt ledarskap som v√§rnar frihet, liberala id√©er och grundl√§ggande r√§ttss√§kerhet, och som ocks√• anpassar regelverket till den nya digitala v√§rlden.

Politiker behöver ha örat mot rälsen och förklara vad nationen och individen vinner på digitaliseringen för att få en acceptans för utvecklingen.
Mattias Dahl
Vice vd Svenskt Näringsliv

Politiker behöver ha örat mot rälsen och förklara vad nationen och individen vinner på digitaliseringen för att få en acceptans för utvecklingen, anser Mattias Dahl.

Stora grupper i samhället kanske måste jobba på ett annat sätt eller så automatiseras deras arbetsuppgifter och de får jobba med något annat som de kanske inte gillar till en början.

‚Äď Jag √§r inte orolig men jag vill peka p√• att det inte bara finns m√∂jligheter runt h√∂rnet utan ocks√• faror.

Kenneth Bodin, vd för Algoryx som utvecklar simuleringsprogramvara för industriföretag, gav sin syn på digitaliseringens påverkan. Hans företag har på tio års tid gått från att utveckla programvara för specialister till att utveckla digitala produkter och tjänster som används av flera grupper hos kunderna.

‚Äď Digitala verktyg har anv√§nts av specialister under l√•ng tid men f√∂rst nu ser vi en total integration av digitala l√∂sningar i sammanh√§ngande kedjor och globalisering, och det p√•verkar hela organisationen.

Det är inte alltid smärtfritt när olika yrkesgrupper och kulturer på företaget måste samverka i de digitala lösningarna. Till exempel bör företag som digitaliserar ta väl hand om specialisterna för att de inte ska bli ett hinder.

‚Äď Se till att de f√•r en √§nnu b√§ttre och mer v√§lutvecklad roll samtidigt som hela organisationen ska med. Man m√•ste jobba mycket med organisationen och kulturen kring de h√§r fr√•gorna.

Den riktigt stora utmaningen är de slitningar som ofta uppstår internt mellan den etablerade och väl fungerande kassakon, och den digitaliserade lilla spirande, innovativa och annorlunda lösningen.

‚Äď Det √§r viktigt att vara medveten om den kulturella f√∂r√§ndringen och att planera f√∂r den. Den som inte klarar av b√•da delarna ‚Äď att utveckla och samtidigt f√∂rh√•lla sig till de andra yrkesrollernas vardag ‚Äď riskerar att sl√•s ut, s√§ger Kenneth Bodin.

Framtidens arbetsmarknadArbetsmarknadspolitik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist