Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET5 december 2017

"Första gången LO går med på sänkta lönekostnader"

Svenskt Näringsliv har länge arbetat för att hitta en bra lösning för att få nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Nu finns ett färdigt förslag, etableringsjobben, som är en överenskommelse mellan fack och arbetsgivare. ”För första gången på över hundra år säger LO att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb”, säger vd Carola Lemne.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Nyligen kom fack och arbetsgivare överens om en modell för att lättare få nyanlända och långtidsarbetslösa i arbete. Modellen kallas etableringsjobb och går i stort sett ut på att arbetsgivaren betalar 8 000 kronor av lönen och att staten står för resten.

– En av de första sakerna jag gjorde när jag började på Svenskt Näringsliv var att driva frågan om en öppen och välkomnande arbetsmarknad, säger vd Carola Lemne.

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer har under lång tid arbetat för att få till stånd en lösning för att få in nyanlända och långtidsarbetslösa i jobb. Arbetet har till stor del gått ut på att försöka få LO och inte minst regeringen att förstå behovet och vad som krävs för att det kunna genomföras.

– Från början var vi helt ensamma om att tycka att det behövdes flera enkla jobb, men med faktabaserad information har vi fått alla som inte är emot av ideologiska skäl att driva frågan, säger Carola Lemne.

Hon framhåller att såväl forskare som Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet numera påtalar behovet av fler enkla jobb.

För ett år sedan kom så LO med förslaget om de så kallade utbildningsjobben, alltså jobb som i första hand vände sig till personer som redan har viss yrkeskunskap.

– Vi tyckte att det fanns goda tankar i deras förslag, men eftersom det inte alls berörde grupper utan grundskoleutbildning, så var det inte någon mening med att gå vidare i diskussionerna med LO, säger Carola Lemne.

Hon betonar att det Svenskt Näringsliv ville var att hitta en lösning för dem som står allra längst från arbetsmarknaden.

Men så, under hösten blev det möjligt att förhandla på förbundsnivå om en gemensam lösning, det som till slut blev förslaget om etableringsjobb.

– Jag är väldigt nöjd. Här har vi varit envisa och konsekventa och väldigt tydliga med vad vi har pratat om. Och vi har lyckats flytta LO:s positioner. För första gången på över hundra år säger de nu att vi behöver sänka lönekostnaderna för att det ska kunna bli fler jobb, konstaterar Carola Lemne.

Hon säger att trots att flera LO-förbund än så länge står utanför uppgörelsen är det flera viktiga förbund som ingår.

– Det är viktigt att både IF Metall, Kommunal och HRF är med, för på deras områden kan det bli många jobb, säger hon.

– Men det är synd att inte att alla LO-förbund står bakom överenskommelsen. På till exempel Byggnads och Transports områden skulle det också kunna finnas många jobb, fortsätter hon.

Hon menar också att det är ett problem att inte Bemanningsföretagen kan vara med. Orsaken är att facken inte har gått med på att låta företag hyra ut personer som har etableringsjobb.

– Det tycker vi är beklagligt, för bemanningsföretag hör till dem som är bäst på integration redan idag, men det var en viktig fråga för facken, förklarar hon.

Nästa steg i processen är förhandlingar med regeringen. Men redan innan de har kommit igång har Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna framfört kritik mot förslaget. Bland annat är de kritiska till att överenskommelsen bara inkluderar företag med kollektivavtal.

– Jag tror att deras ingång till viss del är grundad på missförstånd. Men det stämmer att överenskommelsen inte gäller företag som saknar kollektivavtal. Men vi, fack och arbetsgivare, råder ju bara över företag som har kollektivavtal, betonar Carola Lemne.

Förhandlingarna med regeringen tror Carola Lemne kan bli krångliga, inte minst för att det juridiskt kan finnas hinder, både på inhemsk nivå och EU-nivå.

– Vi är inte hemma ännu, säger hon.

Samtidigt är hon positiv. Hon vill att etableringsjobben ska bli verklighet och att fler LO-förbund ska ansluta, så att det blir en lösning för alla branscher och en väg in på arbetsmarknaden för de som annars riskerar att hamna i ett besvärligt utanförskap.

– LO säger ju att de vill ta ansvar och då kan man ju hoppas på att trycket på de förbund som inte är med blir rätt stort, avslutar Carola Lemne.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknadarbetskraftsinvandring
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist