LogoLogo
LogoLogo
Nyhet26 september 2016

"Integrationen av flyktingar är inget sprinterlopp"

Integrationen av flyktingar är ingen sprintersträcka utan ett maratonlopp. Det slår den tyska arbetsgivarorganisationen BDA fast och pekar på fler behov som måste tillgodoses för att flyktingarna snabbt ska komma i jobb och få nödvändig utbildning.

hotad myndighet.jpg
Asylförfarandet måste snabbas upp och rättssäkerheten förbättras, anser tyska arbetsgivarorganisationen BDA.
Foto: Marcus Ericsson/TT

De senaste tre åren har 1,4 miljoner flyktingar kommit till Tyskland, konstaterar BDA som är den tyska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv. Av dem var 70 procent i yrkesverksam ålder. Av de nära 470 000 som registrerats första halvåret i år var över 35 procent under 18 år.

Nu krävs att asylförfarandet snabbas upp och att rättssäkerheten förbättras, anser BDA, som också understryker hur viktigt det är för invandrare att kunna tyska. Det behövs både för deras integration i samhället och för att få arbete.

Men det är bara erkända flyktingar och asylberättigade som har direkta krav på sig att följa tyskundervisning. Den skyldigheten måste utökas till alla som har goda chanser att få stanna i landet. Det måste också finnas tillräckligt med kurser och flyktingarna måste snabbt få hjälp att anmäla sig till kurser som de behöver. Att de ska klara allt det själva utan hjälp är verklighetsfrämmande, konstaterar BDA.

Var fjärde flykting i Tyskland har högst fyra års skolutbildning. Åtgärder för utbildning och arbetspraktik är därför nödvändiga och måste byggas ut. Statistiken talar sitt tydliga språk. Av tio invandrare med dåliga kunskaper i tyska finns var fjärde i lågavlönade jobb. Av dem som talar bra tyska är andelen bara 14 procent, och de gör också mera sällan jobb som understiger deras egna kvalifikationer.

BDA framhåller att invandrare bör få praktik och arbete i ett år utan att reglerna om minimilön tillämpas på dem. Det skulle göra det lättare att få arbete, särskilt för dem som inte avslutat en utbildning eller de som inte genast kan få jobb. Undantaget från minimilön bör också gälla vissa andra invandrare, påpekar BDA.

Den för flyktingar ofta svåra vägen till en utbildning förenad med yrkespraktik bör underlättas på flera sätt. Reglerna på området är ofta oklara och kan göra utbildningsberedda företag osäkra, konstaterar BDA.

I augusti i år kom ett beslut som ska göra det möjligt för flyktingar i Tyskland att snabbare komma i jobb. Asylsökande och de som fått avslag på sin asylansökan men inte kunnat utvisas kan redan efter tre månader fritt söka arbete i större delen av landet. Möjligheten gäller i 133 av de 156 arbetsförmedlingsdistrikten i Tyskland under tre år.

Hittills är jobb i bemanningsföretag bara i undantag möjligt för asylsökande innan en väntetid på 15 månader gått ut. Men sådana arbeten är en viktig brygga till sysselsättning för personer med lägre kvalifikationer eller arbetserfarenhet i Tyskland, konstaterar BDA. Trots de hinder som ännu finns kvar är det nära en femtedel av alla anställningar av flyktingar som sker i bemanningsbranschen. Därefter kommer arbete inom restaurang, lager- och logistik samt renhållning.

BDA framhåller också hur nödvändigt det är med en bra barnomsorg så att särskilt kvinnor kan gå integrations- och språkkurser och delta i skilda åtgärder från arbetsförmedlingen.

Språkutbildning måste sättas in tidigt, särskilt för flyktingbarn. För dem bör en skolplikt gälla redan inom tre månader efter deras ankomst till Tyskland.

Många av flyktingarna är över 18 år och därmed inte längre skolpliktiga. För dem bör alla delstater ge möjlighet till skolutbildning som förberedelse för en yrkesutbildning. Bayern nämns här som ett föredöme. Där kan yrkesskola ges som utbildning upp till 21 års ålder och vid behov upp till 25 år.

BDA pekar också på det behov som finns av ett standardiserat sätt att mäta och bedöma informella kompetenser som särskilt äldre flyktingar ofta har. För dem bör deltidsutbildning också användas mer, framhåller BDA.

Arbetsmarknad EUIntegration
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist