Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET23 april 2021

Kampen mot minimilöner fortsätter

Parterna på arbetsmarknaden ifrågasätter starkt EU:s förslag till minimilöner. I en ny analys konstateras bland annat att förslaget utgår från felaktig rättslig grund.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv förutsätter att regeringen gör allt för att sätta stopp för förslaget om minimilöner på EU-nivå, när förhandlingarna fortsätter på måndag och tisdag i nästa vecka.Foto: Jonas Ekströmer/TT

EU vill införa lagstiftning om minimilöner med innebörd att Sveriges lönebildningsmodell kan hamna inför EU-domstolen. Illavarslande, anser LO, PTK och Svenskt Näringsliv, som i en fördjupad rättslig analys konstaterar att det får långtgående negativa konsekvenser för den svenska modellen. Dessutom strider förslaget mot EU-fördraget.

– Förhandlingarna om direktivförslaget är inne i ett intensivt skede där parlamentet förhandlar om ännu mer långtgående ändringsförslag samtidigt som rådets förhandlingar fortsätter under nästa vecka. Mot den bakgrunden har vi nu gjort en fördjupad analys där vi även har beaktat och analyserat ministerrådets rättstjänst yttrande om den rättsliga grunden för förslaget. Vår bedömning är fortfarande att förslaget strider mot EU:s fördrag och att direktivet i vart fall inte kan antas utan ett enhälligt beslut av medlemsstaterna, säger Karolina Löf, arbetsrättsjurist.

Parterna konstaterar att EU inte har befogenhet att bestämma att alla arbetstagare ska ha rätt till minimilön, inte heller fastställa nivå eller villkor för minimilöner.

EU-direktivet vilar också på fel rättslig grund för länder utan lagstadgade minimilöner, menar parterna som hävdar att det inte har gjorts någon särskild analys och granskning av förslagets innehåll för medlemsstater som saknar lagstadgad minimilön.

Karolina Löf slår fast att det ytterst blir EU-domstolen som får makten över svenska kollektivavtal, men att det annars är svårt att säga vilka konsekvenser minimilönedirektivet får om det blir verklighet.

– EU-domstolen får makten att både tolka kollektivavtalens innehåll och att bedöma vilka arbetstagare som omfattas. Det i sig innebär ett stort ingrepp i parternas självreglering som riskerar få långtgående konsekvenser för vår arbetsmarknadsmodell, säger hon.

När ministerrådet fortsätter förhandlingarna på måndag och tisdag i nästa vecka, så förutsätter LO, PTK och Svenskt Näringsliv att regeringen gör allt för att sätta stopp för förslaget om minimilöner på EU-nivå nivå, eller i vart fall ser till att vår svenska självregleringsmodell undantas, och på så sätt visar att den på allvar värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Arbetsmarknad EU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist