Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 februari 2017

Nu tar kvinnorna över chefsgörat

Ute på företagen pågår ett ständigt arbete med att förbättra jämställdheten. År efter år ökar andelen kvinnor som har ett chefsjobb. "Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition", sade Carina Lindfelt, Svenskt Näringsliv, under ett seminarium.

Foto: SÖREN ANDERSSON

Under seminariet Fler kvinnor i ledning i näringslivet presenterades siffror på hur det egentligen ser ut på de svenska företagen. Tar kvinnorna för sig?

– Vår statistik visar att allt fler kvinnor tar en chefsposition. För vilka är det som tar för sig i utbildningsnätverket nuförtiden? Det är tjejerna. Och sedan går de vidare och hittar en chefsposition, sade Carina Lindfelt, chef på Svenskt Näringslivs arbetsmarknadsavdelning.

Bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag är 60 procent män och 40 procent kvinnor. Så har det sett ut länge. På chefspositionerna blir kvinnorna fler och fler. 1998 var andelen kvinnor bland medlemsföretagen 17 procent jämfört med 37 procent 2015, enligt rapporten Fler kvinnor i näringslivet – så gör attraktiva arbetsgivare.

Även inom mansdominerade branscher, som transportbranschen, klättrar kvinnor i karriären.

– Är du kvinna där så är det inte ovanligt att du är chef, sade Carina Lindfelt.

Två exempel

Under seminariet berättade två företagsrepresentanter, David Morgenstern, som är chef för kompetensförsörjning på Ericsson och Johanna Wiberg, HR-specialist på Stockholms Hamn, om deras jämställdhetsarbete. Båda organisationerna arbetar aktivt i frågan, även om de större företagen, likt Ericsson, oftast hellre talar om mångfald. Det handlar om att få en bra mix i verksamheten.

Både Johanna Wiberg och David Morgenstern plockar sina erfarenheter från två mansdominerade branscher.

– Vi kommer alltid tillbaka till den fundamentala premissen att talang och skarpa hjärnor är normalfördelad bland kvinnor och män. Har vi en skev representation på vår arbetsplats har vi minskat chanserna att hitta de bästa, sade David Morgenstern.

Han anser att mentorskap och nätverksbyggande, samt vad han kallar ett positivt grupptryck, är att föredra framför tvång. Vad han menar med positivt grupptryck är att man till exempel kan förmå en chef, som har satt samman en grupp med bara män, att redovisa det. Det är få som vill skylta med det.

På Stockholms Hamn har man tagit ett helhetsgrepp för att förbättra jämställdheten.

– Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor inom miljö men inte så mycket med social hållbarhet. Vi har satt upp långsiktiga mål, vi arbetar med arbetsmiljön och utbildar om varför det är bra att vi är olika, sade Johanna Wiberg.

Till syvende och sist är det en rekryteringsfråga.

– Det är där vi kan göra den stora skillnaden, sade David Morgenstern.

Kvotering fel metod

Även kvotering och med tvång öka jämställdheten diskuterades under seminariet. Det är högaktuellt allt sedan regeringen skrotade planerna på att införa kvotering i styrelser. Carola Lemne, vd, på Svenskt Näringsliv, är lättad över beslutet.

– Vi är mot kvotering eftersom vi tycker att det är fel metod. Men vi är för jämställdhet – det är faktiskt en överlevnadsfråga för företagen, sade hon.

Hon anser att arbetsgivare måste bli bättre på att ge kvinnor chansen, men hon menar också att arbetstagarna måste se sig själv i vitögat.

– Man måste arbeta med sin egen inställning. Om man som kvinna till exempel är hemma för länge för att hand om barnen så går det inte lika fort att göra karriär. Man gör karriär genom att vara på jobbet, inte att vara hemma, sade hon.

Kompetensutveckling
Skriven avHenrik Svidén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist