NYHET12 december 2018

Ny rapport: Arbetskraftsinvandring föremål för förbättring

Sverige har drabbats av kompetensutvisningar under senare år. I en rapport presenterar Svenskt Näringsliv konkreta förslag till Migrationsverket och kommande regering på hur arbetskraftsinvandringen kan fungera bättre.

Kompetensförsörjningen slår hårt mot många företag och branscher. För företag som har svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens väljer en del att söka kompetensen utanför Sveriges gränser.

– Arbetskraftsinvandringen är otroligt viktig för företagens tillväxt, konkurrenskraft och överlevnad. I rena siffror uppgår arbetskraftsinvandringen till ungefär 15 000 individer per år och är därmed relativt begränsad. Men trots det, så utgör det ett mycket viktigt tillskott av kompetens i företagen och i förlängningen bidrar det till det gemensamma välståndet, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.

I en ny rapport presenterar Svenskt Näringsliv förslag på en rad förändringar i syfte att få en mer välfungerande arbetskraftsinvandring till Sverige. Rapporten presenteras tio år efter att regelverket förändrades för rekrytering av utomeuropeisk arbetskraft i syfte att bland annat motverka arbetskraftsbrist.

Men under de här tio åren, som de nya reglerna har gällt, har det blivit tydligt att regelverket och dess tillämpning har en del uppenbara brister, menar rapportförfattarna Amelie Berg och Patrik Kalrsson.

– Företagen brottas med otydliga regler och komplex byråkrati vilket sprider en osäkerhet kring förutsättningarna att kunna rekrytera internationell kompetens. Ett tydligt exempel är de uppmärksammade kompetensutvisningarna, sa Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, när rapporten presenterades på ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv nyligen.

Läs mer om kompetensutvisningarna på tidningen Entreprenör.

Svenskt Näringslivs förslag till Migrationsverket:

 • Prioritera handläggningen av arbetstillstånd och fördjupa kunskapen om förutsättningarna på arbetsmarknaden
 • Anpassa anställningserbjudandet så det passar alla företag
 • Revidera tillämpningen av ”branschpraxis”
 • Revidera utannonseringskravet – tydliggör alternativa rekryteringskanaler
 • Behåll och säkerställ en väl fungerande certifiering
 • Tillämpningen vid frånvaro under tillståndsperioden måste tydliggöras

Svenskt Näringslivs förslag till regeringen:

 • Ändra återkallelsebestämmelsen
 • Stärk informationen och rådgivningen till arbetskraftsinvandrare och företag
 • Inför ett gemensamt digitalt system för arbetstillstånd och samordningsnummer/personnummer
 • Förbättra regelverket för egna företagare
 • Utöka möjligheten att bevilja tillfälliga tillstånd till sammanlagt sex år
 • Ta bort kravet på fackligt yttrande
 • Ta bort kravet på arbetstillståndets koppling till en viss arbetsgivare och ett visst yrke
 • Inför en skyldighet att anmäla ändrade anställningsvillkor
 • Möjliggör in- eller utresor i väntan på besked på förlängningsansökan
Arbetskraftsinvandringarbetskraftsinvandring
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist