Rapport17 maj 2022

Politiskt bestämda lönegolv stoppar nödvändiga rekryteringar

Arbetskraftsinvandring har stor betydelse för svenska företag i många olika branscher. Genom möjligheten att rekrytera arbetskraftsinvandrare kan företagen fylla ett behov som inte täcks på den inhemska arbetsmarknaden. Dessutom bidrar arbetskraftsinvandringen till den samhällsekonomiska utvecklingen genom ökad produktion och högre skatteintäkter.

I politiken diskuteras nu stramare villkor för arbetskraftsinvandringen. Ett antal riksdagspartier vill bland annat införa ett krav på en politiskt reglerad lönenivå för att kunna rekrytera arbetskraftsinvandrare. De lönenivåer som har diskuterats ligger mellan 27 500 kronor och 35 000 kronor per månad. En politiskt bestämd lönenivå motiveras av partierna med att Sverige inte har behov av arbetskraftsinvandring till alla yrken. Dessutom är ambitionen att regleringen ska motverka fusk och missbruk kopplat till arbetskraftsinvandring samt att vara ett medel för att bekämpa utanförskap på arbetsmarknaden.

Dagens regler avseende krav på lön vid arbetskraftsinvandring utgår från kollektivavtalens nivåer. En arbetskraftsinvandrare måste alltså erbjudas en lön som är i enlighet med kollektivavtalet inom det relevanta yrkesområdet. Den rådande regleringen betyder att en arbetsgivare som har tecknat kollektivavtal måste tillämpa avtalets lönenivåer och övriga anställningsvillkor för samtliga medarbetare. Det är i enlighet med den ordning som gäller på svensk arbetsmarknad. Löner regleras i kollektivavtal av arbetsmarknadens parter i enlighet med den svenska modellen. Det finns ingen statligt reglerad minimilön och politiken har ingen roll i lönebildningen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist