LogoLogo
LogoLogo
Nyhet20 november 2019

Så är arbetsplatsen som passar alla

Nyanländ eller funktionsnedsättning spelar ingen roll. Här är projektet som skapar arbetsplatser med bra villkor för alla, samtidigt som företagen är framgångsrika.

Dolores Kandelin Mogard, Akademikerförbundet SSR
– Vi vill bidra till att lösa frågan hur arbetslivet kan vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Det är en bärande fråga på dagens arbetsmarknad och kommer att bli allt viktigare i framtiden, säger Dolores Kandelin Mogard.

Projektet Lärandeforum Universell utformning vill förändra arbetsplatser.

Dolores Kandelin Mogard på Akademikerförbundet SSR, som är projektägare, leder arbetet med projektet sedan starten för cirka ett år sedan.

– För att rätt personal ska kunna rekryteras och sedan vilja jobba kvar behövs en arbetsplats som är utformad för att passa alla. Det handlar om att bättre tillvarata den kompetens som finns på arbetsmarknaden, vilket är avgörande för svenska företags kompetensförsörjningsbehov och konkurrenskraft. För att lyckas med det behöver vi vara många som hjälps åt. Därför är vi flera företag och organisationer som samarbetar i projektet, berättar hon.

Med en bredd av aktörer, såsom Vasakronan, Swedavia, Sveriges Företagshälsor, Sodexo, Randstad, IF Metall CSR Sweden och Funktionsrätt Sverige, vill man i så hög utsträckning som möjligt få med olika perspektiv på och kunskaper om arbetsmarknadens utmaningar i projektet. Vasakronan bidrar med perspektiv utifrån kontorslokaler och fastigheters utformning, Sveriges Företagshälsor med kunskap om den sociala arbetsmiljön, Randstad om inkluderande rekrytering och Swedavia med sin kunskap och erfarenhet om att utforma flygplatser utifrån alla olika passagerare, för att nämna några exempel. Samtliga bidrar med sin kunskap om organisering och ledning.

– Insikten om hur mycket gemensamt det finns i organisationerna och företagen samtidigt som vi såg hur vi kunde bidra med olika perspektiv och kompetenser har varit en viktig drivkraft för vårt gemensamma arbete. Den stora vinsten med projektet är att vi blir så mycket bättre när vi väger in alla aktörers perspektiv, berättar Dolores Kandelin Mogard.

Samtliga aktörer skriver under på den gemensamma visionen att framtidens arbetsplatser behöver utformas, planeras och organiseras för att vara inkluderande utifrån den mänskliga mångfalden. Den sammanvägda kunskapen och styrkan ger en enorm effekt, säger hon.

Hållbarhet och företagsnytta

– Tillsammans bygger vi upp ett Lärandeforum, där vi vill bidra till att lösa frågan hur arbetslivet kan vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samtidigt som företag och organisationer kan vara framgångsrika. Det här är en av de bärande frågorna på dagens arbetsmarknad och kommer att bli allt viktigare i framtiden.

Dynamiken mellan hållbarhetsperspektivet och företagsnyttan är spännande, säger hon, och det är en stor utmaning att hitta balansen mellan de två. Hon beskriver det som ett arbete som aldrig kommer att ta slut:

– Det finns ingen slutprodukt eller definitiva svar. Vi behöver fortsätta att hitta nya svar i takt med att samhället och arbetsmarknaden utvecklas, och alla behöver vara medskapande.

Hon berättar att den främsta utmaningen är att universell utformning av arbetsplatser fortfarande är ett okänt begrepp. När man väl vet vad det handlar om bemöts det med ett enormt intresse, och det flesta uttrycker att det holistiska perspektivet är något man saknat.

Inom ramen för projektet erbjuds bland annat utvecklingslaboratorier, coachutbildningar, och peer reviews – ”en kritisk vän som granskar ett företag utifrån projektets perspektiv”, som Dolores Kandelin Mogard beskriver det.

– Vi erbjuder stöd till företag som har problem med kompetensförsörjning och som vill bli en attraktiv arbetsgivare genom att bredda perspektiven och utforma arbetsplatsen på ett sätt som gör det möjligt för fler grupper att komma in på företaget. Det är en lång väg att gå och man måste föra ett aktivt arbete med normer och värderingar om man ska få syn på den kompetens som man inte ser idag, säger hon.
Hon nämner Sodexo som ett bra exempel på företag som aktivt anställer olikheter, arbetar med mångfald vad gäller personer med funktionsnedsättning och etnisk bakgrund och därigenom skapar affärsnytta. Det som annars är vanligt är att arbetsgivare jobbar i stuprör: man jobbar med HBTQ-frågan, en jämställdhetsplan, eller en tillgänglighetsstrategi.

– Man ser inte helheten och missar den grundläggande frågan hur attityder och värderingar genomsyrar hela organisationen. Det räcker till exempel inte bara att anställa en rullstolsburen person och luta sig tillbaka i tron att resten ordnar sig. Man måste även se över entrédörrar, hissar och toaletter. Och hur säkerställer man att den som är muslim kan äta annat än ägg och potatis på julbordet?

Dolores Kandelin Mogard understryker att det är en omöjlighet att utforma en arbetsplats utifrån alla människors behov. Däremot måste arbetsgivarna bli bättre på att fundera på vilka behov verksamheten har, vilka kompetenser man behöver och därefter vilka behov de personer som besitter den kompetensen har.

En överlevnadsfråga för företagen

Det här är verkligen inte ”quick fix” och det kommer att ta tid att ställa om, men det är också en nödvändighet för företagen att göra det på sikt. Det handlar om en hållbar arbetsmarknad och ett fungerande arbetsliv. De yngre generationerna lever i allt högre grad efter sina värderingar och ställer krav på sina arbetsgivare därefter. Det blir helt enkelt en överlevnadsfråga för ett företag att kunna avspegla verkligheten om man vill attrahera den yngre generationen.

Vi blir allt äldre och jobbar allt längre, så på framtidens arbetsmarknad får vi räkna med arbetsplatser med fyra generationer, tillägger Dolores Kandelin Mogard.

– Då måste en arbetsgivare kunna tillgodose många olika slags behov. Och alla rullatorer måste få plats på arbetsplatsen, avslutar hon med glimten i ögat.

Text: Karin Carlesten

Foto: Sanna Rundqvist

Framtidens arbetsmarknadArbetsmiljö
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist