NYHET13 februari 2018

Sänkta trösklar minskar klyftorna

Antalet utlandsfödda har ökat kraftigt och många har väldigt låga inkomster. Anledningen är att de inte kommer in på arbetsmarknaden. Lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, inte att höja skatterna. Det skriver Svenskt Näringsliv i rapporten ”Ett verkligt samhällsproblem”.

Enligt rapportförfattaren Johan Lidefelt så går den verkliga klyftan mellan de som har, och de som inte har ett riktigt jobb.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

En allt större andel av de utrikes födda och nyanlända hamnar i utanförskap och tvingas leva på mycket små inkomster. Trots ett bra konjunkturläge och en sysselsättning som ökar fortsätter gruppen att ha låga inkomster. Anledningen är att det fylls på med många fler nyanlända som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Ett minskat utanförskap skulle potentiellt kunna lyfta inkomsterna för ett stort antal människor i Sverige. Det kan ske utan att någon annan blir fattigare eller att det drabbar investeringar och sysselsättning, som exempelvis höga skatter på arbete gör, säger rapportförfattaren Johan Lidefelt, nationalekonom på Svenskt Näringsliv.

En viktig orsak till utanförskapet är att Sverige har en sammanpressad lönestruktur, visar rapporten. Det leder till att flyktingar och nyanlända har det svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. En sänkning av ingångslönerna skulle hjälpa dem att göra det.

– Vi får inte glömma att de verkliga klyftorna finns mellan de som har, och de som saknar ett riktigt jobb. Det är den gruppen vi måste fokusera på när vi för en fördelningspolitisk diskussionen, säger Johan Lidefelt.

– Därför är det viktigt att vi sänker ingångslönerna så att de anpassas till de nyanländas produktivitetsnivå, så att de kan få chansen att komma in på arbetsmarknaden, fortsätter han.

Även Handelns Utredningsinstitut, HUI, har nyligen i en rapport konstaterat att ingångslönerna i detaljhandeln är för höga. Deras studie visar att lägstalönen i detaljhandeln ökade med 49 procent realt, när inflationen är borträknad, under perioden 2000-2015. Motsvarande lön för den representativa arbetaren ökade med 36,5 procent.

– Det innebär att det numera knappt finns någon skillnad mellan de nyanställda och den erfarna personalen. Här skulle mycket kunna vinnas om ingångslönerna kunde sänkas, eftersom detaljhandeln är en bransch där många nyanlända kan få jobb snabbt, då den ofta inte kräver så stora förkunskaper, säger Johan Lidfeldt.

Att som LO förespråka höjda skatter på företagsägande och kapital är kontraproduktivt, menar han.

– Det skadar företagandet och investeringsklimatet. Problemet är att nyanlända inte kommer in på arbetsmarknaden och lösningen är att sänka trösklarna till arbetsmarknaden, säger Johan Lidefelt.

ArbetskraftsinvandringArbetsmarknad
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist