LogoLogo
LogoLogo
Rapport12 december 2018

"Vår nästa rekrytering gör vi i Indien" - förslag för bättre fungerande arbetskraftsinvandring

2229575_Rapport_AKI_webb.pdf.png
2229575_Rapport_AKI_webb.pdf.png

Möjligheten att kunna rekrytera internationell kompetens från länder utanför EU är mycket viktig för näringslivets konkurrenskraft och direkt avgörande för kompetensförsörjningen i många företag och branscher. Denna arbetskraftsinvandring är relativt begränsad, men utgör likväl ett mycket viktigt tillskott av kompetens för företagen. Detta skapar arbetstillfällen och samhällsekonomiska värden som bidrar till det gemensamma
välståndet, motsvarande ett produktionsvärde på 10 miljarder årligen.

Företagens kompetensbehov är den naturliga utgångspunkten för rekrytering av internationell kompetens. En återgång till ett system där en myndighet ska godkänna vilka företag som ska kunna rekrytera medarbetare från länder från utanför EU är därför är helt fel väg att gå.
En lika självklar utgångspunkt är att alla företag – stora som små, oberoende av yrke eller bransch eller om de är bundna av kollektivavtal eller inte – ska ha samma möjligheter att rekrytera utomeuropeisk arbetskraft. I rapporten presenteras en rad förslag som syftar till att få en mer väl fungerande arbetskraftsinvandring och som sätter stopp för kompetensutvisningarna.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist