Rapport22 februari 2023

Vrid upp volymen - fler i arbetsmarknadsutbildningar som leder till jobb

Många företag har svårt att rekrytera motiverade medarbetare som har rätt utbildning och yrkeskunnande. Därför engagerar sig både företag och branscher i att stärka kompetensförsörjningen och för att hitta nya sätt att attrahera fler individer och bredda sin rekrytering. Väl fungerande yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar kan utgöra ett väsentligt bidrag till enskilda företags och branschers kompetensförsörjning.

Syftet med arbetsmarknadsutbildning är att möta företagens behov av kompetens. För att utbildningarna ska leda till jobba behöver den arbetssökande ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Individens jobbchanser efter genomförd utbildning är viktigare än hur länge individen har varit arbetslös.

Arbetsmarknadsutbildningar behöver utgå från en relevant analys av företagens behov av kompetens.

Under de senaste tio åren har antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildningar halverats. Detta trots att utbildningsbehoven hos många arbetssökande är tydliga och att efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft har varit hög under lång tid.

Arbetsmarknadsutbildningar är en ”jobbnära” insats som i hög utsträckning bör leda till att den arbetssökande kommer i jobb. Så är dock inte fallet i nuläget. Övergångarna till arbete efter avslutad utbildning är i genomsnitt cirka 38 procent.

Flera åtgärder behöver vidtas för att förbättra arbetsmarknadsutbildningarna.

Skriven avPatrik Karlsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist