NYHET16 december 2020

Yrkesspråk lyfter under pandemin

Språket är en viktig faktor för att utvecklas och trivas på en arbetsplats. För att stärka utlandsfödda i transportbranschen pågår nu ett projekt där webbutbildningar i yrkesspråk ska ge dem ett kompetenslyft i en tid då många företag går på sparlåga. Ett av företagen som testat är Bilia Toyota.

Teknikern Milan Bodlovic (till höger) är en av de anställda på Bilia Toyota som nu går en utbildning i yrkesspråk två timmar i veckan. Till vänster chefen Johan Bergstrand.  

Transportbranschen har drabbats hårt av pandemin och nu ges anställda i sektorn möjlighet att kompetensutveckla sig via ett digitalt språkprojekt för att förbättra sin yrkessvenska. Tanken är att stärka den sedan tidigare utsatta gruppen utlandsfödda och säkra deras ställning på arbetsmarknaden. 

”Att vara en i gänget i fikarummet kan betyda jättemycket för vad man presterar på en arbetsplats”, säger Johanna Linder på Transportföretagen.

– I transportbranschen arbetar det många med olika språkbakgrunder, bland annat i kollektivtrafiken. Många stora bussbolag arbetar redan med språkstöd men mindre bolag har ofta inte samma muskler, säger Johanna Linder, branschutvecklare kompetensförsörjning på Transportföretagen.

Det är Transportföretagen som driver det treåriga ESF-projektet och målgruppen är alla anställda och permitterade eller uppsagda som fortfarande är kvar i företaget som kan delta. Upp till ett visst antal licenser är webbutbildningen kostnadsfri för medlemsföretagen.

– Vi ville ha ett digitalt språkverktyg som går att genomföra utan klassrumsledda utbildningar och då hittade vi företaget Lingio som redan hade färdiga yrkesspråksutbildningar för fordonstekniker, lastbilsförare och bussförare.

”De får en starkare ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden”
Johanna Linder, Branschutvecklare kompetensförsörjning

Utbildningen kan exempelvis utgå från vad som händer under en arbetsdag för en fordonstekniker. Det handlar inte om djupa tekniska termer utan mer om vad som händer i vardagen, vad en fordonstekniker pratar om och vilka yrkesspecifika ord som används. 

Tanken bakom yrkesspråkutbildningarna är att generera bättre kommunikation på arbetsplatsen och mer anställningsbara personer.

– Den som blir bättre på att kommunicera internt i arbetet såväl som med kunder får en starkare ställning både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. Att vara en i gänget i fikarummet kan betyda jättemycket för vad man presterar på en arbetsplats.

Genom att förstå mer blir arbetet effektivare och personen blir stärkt som medarbetare och i sin yrkesroll och kan lättare avancera i företaget.

– Är det en person med många bra färdigheter men som har svårt med språket kan det vara en sådan här utbildning som lyfter, säger Johanna Linder.

Ett av företagen som bestämde sig för att använda utbildningsportalen när den lanserades i början av november är Bilia. Bilia-koncernen har en stor andel nysvenskar och det blir allt viktigare att stärka deras svenskkunskaper, konstaterar Urban Hermansson, vd på Bilia Toyota, ett av bolagen inom koncernen.

– Att vara servicetekniker på Bilia Toyota är ganska komplext idag. Det är inte bara att byta bromsar och olja. Mycket handlar om avancerad teknik kopplad till elsscheman, felsökningar, inkoppling av utrustning och avstämningar med kollegor när problem uppstår. Och då behöver man kunna språket.

”Vi har många sociala och trevliga medarbetare som vi tror utvecklas positivt inom bolaget om de kan svenska bättre”, säger Urban Hermansson, vd på Bilia Toyota.

På Bilia Toyota har tio servicetekniker med utländsk bakgrund påbörjat en sex månader lång yrkesspråkutbildning. Två timmar i veckan går de in via sin dator eller mobil för att följa utbildningen.

Övningarna fokuserar på realistiska situationer för en tekniker där deltagarna får läsa, lyssna, stava och uttala svenska. Utbildningen behandlar 18 ämnesområden, många av dem inom teknikområdet men vissa handlar också om ämnen som rör exempelvis hälsa och säkerhet.

Språket är en betydelsefull del för att kunna ta del av information på intranätet och av utbildning som ofta sker på svenska. I slutänden handlar det också om att kunna läsa en arbetsorder, ta del av säkerhetsanvisningar och göra arbetet rätt utan checklistor eller att någon annans kontroller.

– Våra gäster ska känna sig trygga och nöjda med de reparationer som vi utför och då tror vi att en förutsättning är att våra tekniker kan det svenska språket.

I dagsläget har teknikerna på Bilia Toyota inte direktkontakt med gästerna men de är något som företaget eventuellt vill ändra på framöver. Och då får det inte uppstå ett läge där den som är bäst lämpad inte kan göra jobbet på grund av bristande språkkunskaper, betonar Urban Hermansson.

Medarbetarna lyfter på flera plan, både kopplat till deras yrkeskunskap och framtida karriär
Urban Hermansson, vd

Målet med utbildningen är att deltagarna ska känna sig tryggare och att de ska kunna kommunicera bättre med sina arbetskamrater – något som är viktigt för att trivas och för arbetsmiljön generellt, konstaterar han.

– På så sätt blir de mer engagerade och känner sig som en del av Bilia Toyota. Den här satsningen sänder också ut signaler i hela organisationen om att vi tar hand om de som kommer in nya och ser till att de acklimatiserar sig.

Att tekniker inte skulle vara sociala är en myt, slår han fast.

– Vi har många sociala och trevliga medarbetare som vi tror utvecklas positivt inom bolaget om de kan svenska bättre.

När kompetensen stärks ökar tryggheten i hela bolaget och medarbetarna kan känna sig trygga i sin roll och i sin funktion. 

– Medarbetarna lyfter på flera plan, både kopplat till deras yrkeskunskap och framtida karriär. De ökar sin anställningsbarhet både externt och internt.

För Bilia Toyota är utbildningen också ett led i att bredda rekryteringen, konstaterar Urban Hermansson.

– Det blir lättare att ta in fler nysvenskar i ett tidigare skede när vi kan ställa krav på att de ska gå en viss utbildning innan de börjar fullt ut hos oss.

KompetensutvecklingCorona och covid-19KompetensMångfaldUtbildningBiliaTransportföretagen
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist