Rapport25 oktober 2021

Arbetsmiljöverket 2.0 - En möjlig väg mot en bättre arbetsmiljö och en uppskattad myndighet

Arbetsmiljöverkets förmåga att nå ut till arbetsgivarna genom ett förebyggande fokus i form av stöd och råd, samt att skapa regler som är begripliga och lätta att tillämpa, är avgörande för hur arbetsmiljöfrågorna utvecklas. Lika viktig är förmågan att organisera sitt arbete på ett sätt som bygger förtroende för myndigheten. Det är tydligt att Arbetsmiljöverket inte har lyckats i detta då Svenskt Näringsliv under flera år tagit emot synpunkter från medlemsföretag som ofta har innehållit kritik mot verkets arbetssätt, prioriteringar och kommunikation.

Arbetsmiljöverket ska enligt sitt uppdrag ha en nära kontakt med arbetsmarknadens parter – arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. Ett gott samarbete med parterna är helt avgörande för att verket ska kunna bli framgångsrikt i sitt myndighetsarbete. På senare år har dock kritiken mot myndigheten blivit allt starkare från såväl företag som arbetsmarknadens parter. Svenskt Näringsliv ser att vi har ett ansvar att bidra konstruktivt till myndighetens utveckling. Det ligger i allra högsta grad i Svenskt Näringslivs och medlemsföretagens intresse. Av den anledningen har denna rapport utarbetats. Den ska ses som ett bidrag till diskussionen om hur arbetsmiljöarbetet på svensk arbetsmarknad kan fortsätta utvecklas.

Skriven avAmelie BergAnna BergstenRobert ThorburnLennart Wittberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist