Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET3 juni 2021

Stort intresse för arbetsmiljöutbildningar 

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har tillsammans avsatt 75 miljoner kronor i stöd till arbetsmiljöutbildningar. Möjligheten för arbetsgivare att ansöka om stödet öppnade 1 januari i år och intresset är stort. 

Susanna Stymne Airey, chef för Afa Försäkring, och Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv.Foto: Adam Fredholm/Sören Andersson

– Det är en viktig satsning som görs och som ligger helt rätt i tiden. Hela tanken är att utgå från arbetsplatsens behov. Stödet, som är i formen av en delfinansiering av utbildningskostnaderna, riktar sig till både tjänstemän och arbetare i privat sektor, säger Susanna Stymne Airey, chef för Afa Försäkrings förebyggande verksamhet.

Anna Bergsten är arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv och pekar på vikten av en god arbetsmiljö och att arbetslivet har förändrats med coronakrisen.

– Det är en viktig satsning. En god arbetsmiljö skapar bra förutsättningar för både företag och anställda. Arbetsmiljö kommer vara en prioriterad fråga framöver för många företag, inte minst då arbetslivet förändras dramatiskt med Coronakrisen, säger Anna Bergsten.

Afa Försäkring, som administrerar arbetet med arbetsmiljösatsningen, har redan nu fått in över 400 ansökningar. Över 350 ansökningar som innebär utbildning för 2 300 personer har hittills beviljats stöd.

– Vi såg ett stort intresse från början, vilket visar att satsningen är relevant och viktig. Vi har även godkänt över 300 utbildningsanordnare och de finns över hela landet, vilket är uppskattat av arbetsgivarna, säger hon.

Emma Aronsson är samordnare för stödet till arbetsmiljöutbildningar på Afa Försäkring och hon pekar på att många deltagare uppskattar utbildningarna och att de genom utbildningarna hittar nya metoder för att jobba förebyggande med arbetsmiljöfrågor. Över 60 procent av deltagarna går tillsammans från arbetsplatsen, chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud.

Deltagarna får ny kunskap och tar med verktyg för att jobba vidare på arbetsplatsen.
Emma Aronsson , samordnare för stödet till arbetsmiljöutbildningar på Afa Försäkring.

– Utvärderingarna om stödet visar att deltagarna uppskattar utbildningen och att deltagarna får ny kunskap och tar med verktyg för att jobba vidare på arbetsplatsen. Att delta tillsammans från arbetsplatsen har också varit uppskattat, säger Emma Aronsson.

Susanna Stymne Airey pekar på att det systematiska och förebyggande arbetsmiljöarbetet är viktigt på arbetsplatserna och att utbildningarna ska vara ett stöd i det arbetet. Hon pekar på att stödet är utformat så att det ska främja gemensamma utbildningsinsatser där både arbetsmiljöombud och chefer deltar tillsammans.

– Tanken med utbildningarna är att stödja det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna och gynna samverkan och dialog. Utbildningarna, speciellt de som genomförs gemensamt med chef och arbetsmiljö-/skyddsombud, ger en gemensam bas för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, säger hon.

En liknande satsning på arbetsmiljöutbildning har gjorts tidigare 2016-2018, med mycket goda resultat. I den satsningen utbildades över 23 000 personer och ansökningar inkom från över 3 000 företag. Industrin var den bransch som utbildade flest personer. Många chefer fick stöd för att gå en arbetsmiljöutbildning.

– Den tidigare satsningen var lyckad. Vi har lärt oss av den att det finns en stor efterfrågan och att stödformen var uppskattad. Även om det ännu bara har gått några månader med det nya stödet så ser vi även denna gång att stödet är uppskattat och gör nytta på arbetsplatserna, vilket är fantastiskt roligt, säger Susanna Stymne Airey.

Länk till Afa:

Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist