NYHET20 oktober 2020

Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Det faktum att LO förkastade den framförhandlade överenskommelsen kräver en noggrann analys av oss och PTK, var och en för sig och gemensamt. Vi behöver också få en klar bild över hur riksdagens partier ställer sig till överenskommelsen, skriver vice vd Mattias Dahl.

Det är viktigt att lagstiftningsarbetet med förslagen i den så kallade Toijerutredningen fortsätter på planerat vis, för att inte tid ska tappas i det fall regering och riksdag slutligen anser att PTK:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse inte kan läggas till grund för lagstiftning, skriver Mattias Dahl.Foto: Fredrik Sandberg/ TT.

Förhandlingarna om LAS, Omställning och A-kassa mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO avslutades natten mellan den 15 – 16 oktober 2020. Förhandlingarna hade då pågått sedan 2017 och bedrivits med stor intensitet mellan den 18 augusti – 30 september 2020 samt den 15 oktober 2020.

Förhandlingsarbetet var omfattande, intensivt och gediget. Det involverade ett stort antal personer inom Svenskt Näringsliv, PTK och LO och dess förbund. Från den 18 augusti 2020 och fram till dess att förhandlingarna avslutades följde Svenskt Näringslivs, PTK:s respektive LO:s delegationer förhandlingarna på plats. Den slutliga överenskommelsen växte succesivt fram och förankrades löpande hos respektive part. Förhandlingarna avslutades strax efter midnatt natten mellan den 15 och 16 oktober 2020 i och med att den sista skrivningen i överenskommelsen föll på plats.

Efter att förhandlingarna avslutades tog Svenskt Näringsliv, PTK respektive LO ställning till överenskommelsen i dess helhet. Den 16 oktober tackade LO Nej till överenskommelsen medan Svenskt Näringsliv och PTK tackade Ja.

Allt sedan LO:s Nej har två olika frågor cirkulerat i debatten.

1)   Vad innehåller överenskommelsen?

I syfte att besvara denna fråga så publicerar vi överenskommelsen i dess helhet. Vi publicerar även en kort sammanfattning av överenskommelsen.

2)   Vad gäller nu?

LO har genom sitt Nej skapat en ny situation. Förhandlingarna syftade till att nå en överenskommelse som omfattade hela den privata arbetsmarknaden. Så kan nu inte ske. Samtidigt har Svenskt Näringsliv och PTK tackat Ja till överenskommelsen.

Svenskt Näringsliv anser att överenskommelsen är rimlig. Sverige och arbetsmarknaden behöver reformer. Det är önskvärt att de reformer som följer av överenskommelsen blir verklighet. Det faktum att en part efter 1,5 år av gemensamt förhandlande förkastat den framförhandlade överenskommelsen kräver noga analys av oss och PTK var och en för sig och gemensamt. Någon närmare precisering av vilken tid detta kommer ta i anspråk kan inte ges. Vi behöver också få en klar bild över hur Riksdagens partier ställer sig till överenskommelsen. Detta arbete är påbörjat och ska ske skyndsamt.

Under mellantiden är det viktigt att lagstiftningsarbetet med förslagen i SOU 2020:30 (den s.k. Toijerutredningen) fortsätter på planerat vis, för att inte tid ska tappas i det fall regering och riksdag slutligen skulle anse att PTK:s och Svenskt Näringslivs överenskommelse inte kan läggas till grund för lagstiftning.

En reformerad arbetsrätt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist