Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET20 september 2017

Moderaterna vill förändra konfliktreglerna

Moderaterna är på väg att ändra partiets tidigare hållning om konfliktreglerna på arbetsmarknaden. Partistyrelsen föreslår för stämman i oktober införandet av en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Om förslaget antas av stämman är därmed samtliga borgerliga riksdagspartier för förändrade konfliktregler.

I samband med Moderaternas arbetsstämma 12–15 oktober kommer partiet att ta ställning till ett förslag om införandet av en proportionalitetsprincip vid varslande av sympatiåtgärder. Det skriver partitopparna Elisabeth Svantesson (M) och Lars Hjälmered (M) i Expressen/GT (12/9).

Moderaterna menar att dagens unikt långtgående konfliktregler får stora konsekvenser för företag utanför den pågående primärkonflikten och i förlängningen också för svensk ekonomi. De skriver följande i debattartikeln:

”Ur ett moraliskt perspektiv är det ofta svårt att motivera varför en part som överhuvudtaget inte har med huvudkonflikten att göra ska drabbas. För svenska företag innebär det dessutom en konkurrensnackdel jämfört med företag i andra länder där sympatistrejker är förbjudna eller starkt begränsade. För att värna arbetsfreden och för att oskyldiga företag och arbetstagare inte ska drabbas av en konflikt vill Moderaterna därför införa en proportionalitetsprincip vid sympatiåtgärder. Det innebär krav på att åtgärden måste stå i rimlig proportion till det man vill uppnå, vilket innefattar någon form av koppling eller intressegemenskap med den ursprungliga konflikten.”

Beskedet innebär en återgång till partiets tidigare linje: att konfliktreglerna behöver reformeras. Under åren med Alliansregeringen ville Moderaterna inte förändra regelverket, men längre tillbaka, kring millennieskiftet, föreslog partiet en mer generell proportionalitetsregel som skulle gälla både primärkonflikter och sympatiåtgärder. Om förslaget som nu presenterats antas på arbetsstämman vill därmed samtliga borgerliga riksdagspartier se förändringar av dagens konfliktregler.

Moderaterna understryker att syftet med förslaget inte är att försvaga den svenska modellen. Tvärtom framhåller de den svenska arbetsmarknadsmodellens många förtjänster, men att missbruk av dagens konfliktregelverk långsiktigt undergräver dess legitimitet:

”I ett internationellt perspektiv har vi få konfliktdagar och reallönerna har ökat under lång tid. Men samtidigt finns exempel på när den frihet som parterna fått används på ett sätt som undergräver den svenska modellens legitimitet – såsom i fallet med den utdragna konflikten i Göteborgs Hamn”.

Moderaterna välkomnar mot denna bakgrund regeringens aviserade översyn av rätten att vidta stridsåtgärder som väntas presenteras i maj 2018, som har tillkommit för att hantera den utdragna konflikten i Göteborgs hamn. Partiet anser dock att processen är för långsam och vill istället att frågan ska snabbutredas eftersom hamnen fortsätter ”att blöda med stora skador för både svensk industri och ekonomi”.

Moderaternas förhoppning är att de förändrade konfliktreglerna på sikt ska kunna stärka den svenska modellen:

”Sverige ska ha en rättvis arbetsmarknad. Moderaterna värnar goda villkor för de som jobbar, sliter och gör rätt för sig. Rätten att vidta stridsåtgärder är en viktig del i att uppnå detta. Den rätten måste fortsatt vara stark – men den kan inte vara helt obegränsad. För då riskerar den svenska modellen att avvecklas i stället för att utvecklas.”

KonfliktreglernaArbetsgivarfrågorArbetsmarknad
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist