LogoLogo
LogoLogo
Nyhet21 juni 2016

Sympativarslet mot exportindustrin hade slagit hårt

Trots att Teknikföretagen har slutit nya avtal under våren höll deras medlemsföretag på att drabbas av sympatistrejk. "Det är ett allvarligt systemfel", säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

Åke Svensson, vd, Teknikföretagen

Parterna i städkonflikten mellan å ena sidan Almega Städföretagen och å andra sidan Seko samt Fastighetsanställdas förbund enades om ett nytt avtal innan varslet om strejk övergick till utbruten strejk.

Men konsekvenserna hade blivit stora om strejken hade blivit verklighet. Fastighetsanställdas Förbund hade varslat om sympatiåtgärder på RFS Fordonssupport AB för allt arbete som utförs vid Volvo Powertrain i Skövde.

– Det var inte bara Volvo som skulle ha drabbats utan flera andra medlemsföretag, bland annat Ericsson. Konsekvenserna skulle snabbt ha blivit väldigt allvarliga, kostsamma och fått långvariga effekter, säger Åke Svensson, vd för Teknikföretagen.

Teknikföretagens medlemmar är verksamma på den globala marknaden. Där är förståelsen liten om leveranser försenas på grund av strejker. Kontrakt kan snabbt avslutas.

– Våra motparter har en insikt om förutsättningarna för våra medlemsföretag och deras medlemmar som är anställda i dem. Bland de fack som nu varslade om stridsåtgärder finns inget ansvarstagande för vad en konflikt skulle innebära för exportföretagen, de anställda och i slutändan Sverige. Däremot finns det uppenbarligen en insikt om att lägga sympatiåtgärder där de får stor verkan, säger Åke Svensson.

Teknikföretagen har under våren tecknat nya avtal med sina fackliga motparter. Trots det hade era medlemsföretag kunnat drabbas av den strejk som Fastighetsanställdas Förbund hotade med. Hur ser ni på det?

– Det är ett allvarligt systemfel. Vi har tecknat avtal och på det sättet köpt arbetsfred för våra företag. Att konflikter på andra avtalsområden kan drabba våra företag som fredat sig genom att teckna kollektivavtal upplevs som rättsvidrigt och orättvist, säger Åke Svensson.

Konfliktreglerna är i stort behov av modernisering menar Teknikföretagen.

– Vi skulle framförallt vilja se en förändring av möjligheten till sympatiåtgärder, vilket är det som är aktuellt i detta fall, och även ett införande av en proportionalitetsprincip. Det är orimligt att man ska kunna vidta stridsåtgärder mot företag som är bundna av kollektivavtal och att det inte finns något som helst krav på att verkan av konflikten står i proportion till vad facken vill uppnå, avslutar Åke Svensson.

KonfliktreglernaArbetsmarknadArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist