LogoLogo
LogoLogo
Nyhet15 februari 2019

Välkommet besked om ändrade konfliktregler

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förslaget att skynda på lagen om ändrade konfliktregler. "Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt", säger vice vd Peter Jeppsson.

Peter Jeppsson, vice vd
Förändringarna stärker den svenska kollektivavtalsmodellen, anser Peter Jeppsson, vice vd.Foto: Henrik Montgomery/TT

Regeringen har i dag meddelat att den i maj lägger proposition om ändrade konfliktregler som efter beslut i riksdagen ska börja gälla den 1 augusti 2019.
Ändringarna innebär att den praxis som gäller mellan kollektivavtalsparter, att stridsåtgärder syftar till att träffa kollektivavtal, fastställs i lagstiftning. Stridsåtgärder kan därmed inte tas till när som helst i vilket syfte som helst.

Peter Jeppsson, vice vd i Svenskt Näringsliv välkomnar beskedet:
– Förändringarna stärker den svenska kollektivavtalsmodellen där stridsåtgärder är en möjlig sista åtgärd i en förhandling där syftet är att parterna träffar avtal och åtar sig fredsplikt. – Det är också mycket bra att förändringarna tidigareläggs. Företag som omfattas av kollektivavtal ska kunna räkna med fredsplikt. De ska inte behöva utsättas för strejker som äventyrar företagens konkurrensförmåga och ytterst förtroendet för Sveriges förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

KonfliktreglernaArbetsrätt
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist