Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
Rapport12 maj 2015

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang. Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare

Företagen som är verksamma inom detaljhandeln och hotell- och restaurangsektorn möter delvis gemensamma utmaningar med att efterfrågan varierar över dagen, veckan, månaden eller säsongen. Dessutom måste företagen leverera i det ögonblick när kunden är på plats i butiken, i hotellet eller i restaurangen. Detta ställer särskilda krav på regler som möjliggör att bemanningen i möjligaste mån motsvarar kundernas efterfrågan.

Kundernas varierande efterfrågan gör att företagen måste anpassa sin verksamhet i hög grad efter kundernas beteenden. Den enkla logiken är att det behövs fler medarbetare i butikerna när kunderna vill handla och fler medarbetare i restaurangerna när kunderna vill äta.

Detta kan till del hanteras av schemaläggning och deltidsanställningar. Men det kräver också goda möjligheter att visstidsanställa medarbetare.

För många unga är ett arbete inom handeln och hotell- och restaurangsektorn den första kontakten med arbetsmarknaden. En stor andel av de sysselsatta hade sitt första jobb inom handeln eller hotell- och restaurang.

140 000 personer i åldersgruppen 16–24 år jobbar inom detaljhandeln och hotell- och restaurangföretag. Det motsvarar nära 30 procent av alla unga anställda på svensk arbetsmarknad. Detaljhandeln och hotell- och restaurang är i hög utsträckning typiska ungdomsarbetsgivare.

För många företag är personalkostnaden en stor del av den totala kostnadsmassan. Därför är det ekonomiskt oförsvarbart att ha ”överbemanning” eftersom det direkt slår på lönsamheten. Samtidigt måste gästerna ges en bra service oavsett om någon i den ordinarie personalen är sjuk eller om till exempel en restaurang får oväntat många bokningar en kväll. Därför riskerar ”underbemanning” att påverka kundernas upplevelse och därmed äventyra konkurrenskraften.

Båda branscherna påverkas av förändringar i mode, trender och måste vara mycket lyhörda för konsumenternas ändrade preferenser vilket gör att det är en stor rörlighet och föränderlighet i branscherna. Många verksamheter är små och de verkar ofta under osäkra förutsättningar.

De osäkra och varierande förutsättningarna gör att vissa arbetsgivare inte kan erbjuda tillsvidareanställningar i samma utsträckning som arbetsgivare i andra branscher kan. Det strikta regelverket avseende tillsvidareanställningar gör att vissa företag är försiktiga med att tillsvidareanställa medarbetare. Företag uppger också att det är ojuste mot medarbetarna att erbjuda tillsvidareanställningar eftersom det kan inge en falsk trygghet av i vilken utsträckning jobbet är långsiktigt hållbart.

Visstidsanställningarna påverkas tydligare än tillsvidareanställningarna av förändringar i konjunkturen. I en konjunkturuppgång ökar visstidsanställningarna kraftigare och i en konjunkturnedgång minskar visstidsanställningarna kraftigare. Sedan i slutet av 1990-talet har andelen visstidsanställda legat relativt stabil kring 15–16 procent. Inte heller i detaljhandeln eller i hotell- och restaurangsektorn har andelen visstidsanställda förändrats nämnvärt under de senaste tio åren.

Antalet visstidsanställda som övergår till tillsvidareanställningar påverkas också av konjunkturen. I genomsnitt går cirka 280 000 visstidsanställda till en tillsvidareanställning varje år.

Skriven avPatrik KarlssonNiklas BeckmanAndreas Ahlén och Clara Wiklund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist