NYHET29 februari 2024

Äntligen kan Skatteverket använda amerikanska molntjänster

Efter förra sommarens rättsliga förändringar törs nu Skatteverket använda amerikanska it- och molntjänster, skriver Carolina Brånby, jurist och policyansvarig. Därmed kan fler svenska myndigheter göra detsamma.

Carolina Brånby, jurist och policyansvarig.

Efter Schrems II-domen, it-driftsutredningen och eSamverkansgruppens tolkning av rättsläget uppkom en del förvirring om vad som gällde för användning av molntjänster i stort och särskilt de amerikanska. Nu har Skatteverket satt ner foten och skickar en tydlig signal att regelverken håller. Svenska myndigheter kan upphandla och använda molntjänster, även från amerikanska it-tjänstleverantörer.

Skatteverket kommer börja använda både Office 365 och Teams, skriver Computer Sweden. Den stora lättnaden för företag som vill överföra personuppgifter till USA kom med det nya avtalet EU-U.S. Data privacy framework, där EU-kommissionen fastställer att USA har relevant personuppgiftsskydd.

Men myndigheterna väntade också på förändringar i svensk lagstiftning. En ny bedömning av möjligheterna att använda amerikanska it-tjänstleverantörer påbörjades efter att rättsläget förändrats den 1 juli 2023. Då trädde en ny sekretessbrytande bestämmelse i kraft som ger myndigheter möjligheter att överföra sekretesskyddade uppgifter till it- och molntjänstleverantörer för att tekniskt bearbeta eller lagra data för den uppgiftslämnande myndighetens räkning. Dessutom infördes en inskränkning av meddelarfriheten genom tystnadsplikt i offentlighets- och sekretesslagen för den som teknisk bearbetar eller lagrar uppgifter, vilket stärker skyddet för överförda uppgifter. En uppgift får dock inte överföras om det med hänsyn till omständigheterna är olämpligt, vilket leder till att varje myndighet måste göra sina egna lämplighetsbedömningar.

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist