NYHET5 december 2022

EU:s dataskyddslag: Överreglering försämrar konkurrenskraften

Överreglering och byråkrati präglar GDPR. Det försämrar företagens konkurrenskraft. ”Lagstiftarens ansvar är att se till att man inte går för långt”, säger jurist Daniel Westman.

Svenskt Näringsliv listar ett antal förbättringar som minskar den administrativa bördan för företagen.Foto: Mostphotos

Det är väl inte direkt en rosig bild som tecknas när juristerna och rapportförfattarna Martin Brinnen och Daniel Westman presenterar sin studie om skyddet av personuppgifter, mer känd under förkortningen GDPR.

Trots vissa framsteg under de fyra år som EU:s dataskyddsförordning tillämpats, så kvarstår problem.

Uppdraget har varit att komma med förslag på förbättringar i dataskyddslagstiftningen ur ett näringslivsperspektiv, samtidigt väcka debatt i ett komplext ämne.

– Det här är en uppföljning av vår förra rapport ”Vad är fel med GDPR?”. Uppföljaren kallar vi ”Vad är fortfarande fel med GDPR?”, säger Daniel Westman under ett seminarium i Näringslivs Hus.

Företag vittnar om att den europeiska dataskyddslagstiftningen lägger sten på en redan tung rapporteringsbörda och hämmar affärer och innovationsmöjligheter.

Enligt Daniel Westman så riskerar GDPR att bli lagen som styr allt, eftersom mycket av vad ett företag sysslar med rör personuppgifter. Det hänger ihop med att dataskyddslagstiftningen har en restriktiv inställning till hur personuppgifter används och blir styrande för en mängd policyfrågor i näringslivet.

Rapportförfattarna anser ändå att rådande system, är enda sättet att ha ett modernt integritetsskydd, men det gäller att skapa balans mellan olika intressen.

– Att följa lagstiftningen är resurskrävande för företagen, man måste vara vaksam och aktivt motverka negativa effekter. Lagstiftarens ansvar är att se till att man inte går för långt, säger Daniel Westman.

Lättare förutse konsekvenserna

I rapporten föreslås åtgärder som ska motverka onödig byråkrati, minska rättsosäkerheten och få bort omotiverade hinder och göra det lättare att förutse konsekvenserna av olika regler.

Bland annat måste regelverket bli tydligare och lättare att hantera, utrednings- och dokumentationsskyldigheten minska och Integritetsskyddsmyndigheten, som ansvarar för GDPR i Sverige, ges möjlighet att hantera klagomål mer effektivt.

– GDPR innebär en ökad byråkratisering. Mer dokumentation, rapportering och fler överväganden måste göras, inte sällan till ringa nytta, konstaterar Daniel Westman.

Idag är det ett ensidigt fokus på dataskyddet hos myndigheterna, enligt Martin Brinnen.

– Vinsterna med integritet bör stå i proportion till arbetsinsats och kostnader för företag. Myndigheterna bör också motivera varför man driver vissa ärenden vidare, säger han.

Se webbinariet:

Dataanvändning
Skriven avPeter Ceder
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist