NYHET5 januari 2022

Ikea arbetar digitalt för en hållbar värld 

Hos Ikea inkluderas ett etiskt perspektiv i företagets digitaliseringsresa. Vikten av att fortsätta göra affärer med digital teknik, med målet att inte utsätta människor och samhället negativt, är en av värdegrunderna.

Att utvecklas digitalt är en självklarhet för Ikea. Företaget lägger stort fokus på digital etik men beaktar samtidigt de sociala hållbara delarna i Agenda 2030.Foto: Salvatore Di Nolfi/TT

Ikea verkar för att hitta nya sätt att arbeta effektivare och att möta kunderna där de är. Arbetet pågår i olika dimensioner, både bland de som möter kunderna i butik och online men också i det som berör hållbarhet i företaget.

– Vi pratar mycket om planetär hållbarhet där en stor del av arbetet sker inom att digitalisera och effektivisera värdekedjan. Vi använder AI till maskininlärning för att på ett smartare vis kunna prognostisera vad som behövs för att producera och leverera i rätt tid. Smart teknik gör att vi inte slösar och producerar flera saker än nödvändigt. Det här gör att vi kan vara mer träffsäkra och därför inte skapar lika stora avtryck på världen och transportsystemet, säger Giovanni Leoni, digital etiker på Inter Ikea Group, vilket är den företagsgrupp inom Ikea som är global franchisegivare av Ikeakonceptet samt ansvarig för all sortimentsutveckling och global varuförsörjning.

Den planetära satsningen har pågått i ett antal år. Inter Ikea Group har använt sig av dataanalys för smartare värdekedjor i decennier och AI har gjort sig mer närvarande de senaste tre till fyra åren.

Vi använder AI för att på ett smartare vis prognostisera vad som behövs för att producera och leverera i rätt tid. 
Giovanni Leoni , digital etiker på Inter Ikea Group

– Det ligger helt i linje med att hitta smartare sätt att arbeta. Att inte slösa resurser skapar effektivare företag och det betyder att vi, förutom en positiv planetär effekt, kan ge prisvärdare produkter till våra kunder. För oss är långsiktiga relationer och förtroende avgörande när vi väljer att analysera data som berör samhället, kunder eller medarbetare. I vårt arbete är det viktigt att ta ansvar genom hela kedjan, även i en digital tid. Den digitala tekniken kan göra fantastiska saker för oss och jag är en stark ambassadör för att maskiner kan effektivisera och optimera. Men det är samtidigt helt avgörande för hur vi väljer att designa AI (artificiell intelligens), uppmärksamma dess konsekvenser och hur vi kan aktivt använda AI för att göra gott för samhället, säger Giovanni Leoni.

Att fortsätta utvecklas digitalt är en självklarhet för företaget, men inte på bekostnad av människan. Ikea kommer att lägga ännu större fokus på digital etik och beaktar även de sociala hållbara delarna i Agenda 2030 fullt ut.

– Vi kan inte ta för givet att AI och digitalisering ger positiva utfall om vi inte är medvetna och gör aktiva val kring det. Vi har arbetat internt med detta länge, det är en naturlig del av Ikeas värdegrund.

Inter Ikea Group arbetar utifrån att vara rättvist och jämlikt. Att översätta det synsättet till sitt hållbara arbete har varit en självklarhet.

– Det som däremot är nytt för oss är hur vi tar med oss våra värderingar när vi verkar i en digital kontext och även skapa hållbara sociala effekter. Vi hanterar vår data som att vi har människan framför oss. Vi arbetar för långsiktiga relationer med förtroende och när vi väljer att analysera data som berör samhället, kunder eller medarbetare ställer vi oss alltid frågan hur vi ansvarsfullt kan hantera informationen och ta moraliskt korrekta beslut. Det är vi transparenta med och vi vill inte använda data till att endast göra smarta affärer. Vi måste alltid se till effekten av det vi gör på människor runt oss, säger Giovanni Leoni.

Maria Eremo 

Artificiell intelligensDataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist