REMISSVAR8 juni 2022

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten), COM(2022) 68

MOTTAGARE
Infrastrukturdepartementet
Externt diarienummer
I2022/01039
Svenskt Näringslivs diarienummer
2022-64

Svenskt Näringsliv välkomnar initiativen i dataakten med målet att dels öka tillgången till data och interoperabiliteten för data och å andra sidan att stimulera till mer datadelning. Svenskt Näringsliv håller med om att samordnade EU-insatser kan tillföra större värde till den europeiska ekonomin och det europeiska samhället jämfört med åtgärder som vidtas av enskilda medlemsstater. Men dataekonomin är inte begränsad till Europas gränser. Dataakten måste undvika att införa särskilda skyldigheter som kan få oavsiktliga konsekvenser för konkurrenskraften hos de ekonomiska aktörer som befinner sig i Europa. 

Svenskt Näringsliv ifrågasätter om förslagets samtliga kostnader och fördelar har identifierats och bedömts korrekt i konsekvensanalysen. Med tanke på svårigheten att uppskatta de relevanta kostnader och fördelar som är förknippade med att införa tvingande regler för datadelning är det motiverat med en försiktig inställning till uppskattningen av kostnader och fördelar. Trots detta verkar det som om EU-kommissionen både a) potentiellt underskattar de sannolika kostnaderna och b) potentiellt överskattar de sannolika fördelarna.

Företag är oroade över regler som innebär tvingande datadelning till någon okänd tredje part, inte minst i dessa osäkra geopolitiska tider. Alla skyldigheter avseende datadelning måste ta hänsyn till riskerna med hackning och spionage. Dataakten, och även AI-lagen, kommer att leda till delning och lagring av data i betydligt större skala, vilket medför ökade kostnader, energiförbrukning och cybersäkerhetsrisker. Man kan ifrågasätta hur man ska uppfylla målen om cybersäkerhet, den gröna och digitala omställningen och samtidigt främja innovation och konkurrenskraft.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist