LogoLogo
LogoLogo
Nyhet12 december 2018

Snabb teknisk utveckling påverkar immaterialrätten

Den fjärde industriella revolutionen är här. Förändringarna är så snabba och genomgripande att alla måste skapa sig en förståelse av hur de kan komma att påverka företag och arbetsplatser. Det innebär utmaningar för kunskapsbaserade tillgångar.

Peter Strömbäck, gd PRV
Peter Strömbäck generaldirektör för PRV.

Sverige växlar om till den fjärde industriella revolutionen. Begreppet Industri 4.0 är ett etablerat begrepp. Det innebär snabb teknisk utveckling inom enskilda områden, såsom artificiell intelligens eller 3D-skrivare, men också genom att vi får sammankoppling mellan olika teknikområden, som till exempel robotar som använder AI.

Det innebär stora utmaningar, inte minst vad gäller de kunskapsbaserade tillgångar som blir allt viktigare, konstaterades vid ett seminarium i Näringslivets Hus på tisdagen.

En snabb teknisk utveckling kan mötas på olika sätt. Ett sätt är att sitta stilla i båten och hoppas att allt löser sig av sig självt. Med tanke på att den omvälvande tekniska utvecklingen kan förändra villkoren för såväl företag som samhället i stort är detta dock förmodligen inte rätt väg, konstaterade flera deltagare.

Peter Strömbäck, generaldirektör för Patent- och registreringsverket, framhöll att dessa tillgångar är centrala i den kunskapsekonomi vi lever i.

Vice vd Caroline af Ugglas underströk att företag som har mycket immaterialrättigheter i sin portfölj går bättre än andra företag.

– Grunden är att Sverige ska bli ledande på ansvarsfull utveckling och användning av framtidens teknologier, sa Jon Simonsson, ordförande för Kommittén för teknologisk innovation och etik, KOMET.

På seminariet fick deltagarna även bekanta sig med roboten Elsa och Fredrik Löfgren från Linköpings universitet.

– Varför använda människor om människor är sämre än robotar? Det finns redan idag restauranger där robotar lagar mat, robotar som faktiskt reagerar på sin omgivning och robotar som kan ägna sig åt parkour, sa han.

Politiskt finns en samsyn att det är viktigt att arbeta med dessa utmaningar.

– Det här kan vi inte lösa själva. Det behövs en aktiv dialog i frågorna, sa Åsa Eriksson, riksdagsledamot och immaterialrättslig talesperson för Socialdemokraterna.

Hans Rothenberg, riksdagsledamot för Moderaterna följde upp med att säga att den snabba utvecklingen kanske gör att vi till och med måste ändra vår syn på lagstiftningen. Lagstiftningsprocessen kan vara för långsam för att möta framtidens behov.

– Vi behöver en större förståelse för vad immaterialrätt är bra för, exempelvis för att bygga öppenhet, sa Ulf Petrusson professor vid Göteborgs universitet.

– Det behövs en industripolitik för kunskapsekonomin, tillade han.

Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt, Svenskt Näringsliv, betonade att en viktig fråga är utbildning i immaterialrätt. Det finns stora brister på utbildningssidan, vilket också gör att många företag saknar nödvändig kompetens på området, enligt henne.

– Svenskt Näringsliv har tagit initiativ till att arbeta mer proaktivt med frågor kring de kunskapsbaserade tillgångarna. Till detta kommer att vi arbetar med att ta fram en strategi på området, sa kollegan Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation.

Bland åhörarna fanns en samsyn kring betydelsen av att diskutera de kunskapsbaserade tillgångarna i ljuset av den nya tekniska verkligheten. Störst skratt föranledde en kommentar kring patentsystemets betydelse för att Alfred Nobel kunde bygga sin förmögenhet.

– Varför pratar vi så här dagen efter utdelningen av Nobelpriset bara om klänningar? Vi borde prata om patent, sa Christina Wainikka.

Artificiell intelligensDigitalisering
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist