NYHET14 december 2021

Transportföretag investerar i artificiell intelligens

Green Cargo är ett företag som arbetar hårt med att hantera transporter på ett säkert och klimatsmart sätt. För mindre än två år sedan drog de i gång sin digitalisering och har redan kommit långt i sin satsning.

Green Cargo digitaliserar hela sin logistikkedja.Foto: Peter Lydén/TT

Green Cargo är en av flera viktiga transportaktörer i svenskt näringsliv. Företaget digitaliserar hela sin logistikkedja genom att digitalisera processer, både internt och mot kund.

– Green Cargo erbjuder att flytta transporter från motorväg till järnväg. Väl fungerande transporter är ett måste om varor ska transporteras effektivt, säkert och på ett så klimatsmart sätt som möjligt. Då krävs bland annat ett modernt och fungerande it-landskap som över tid stödjer och bidrar till förbättrad säkerhet, punktlighet och lönsamhet, säger Ingo Paas, CIO (Chief Information Officer) på Green Cargo AB.

Fler kan välja hållbara godstransporter

Med hjälp av digitaliseringen kommer Green Cargo att kunna utöka kapaciteten i sitt nätverk och på så vis möjliggöra för fler att välja hållbara godstransporter. Redan i dag sker 95 procent av transportarbetet med ellok.

– Vi har bestämt oss för att möjliggöra digitaliseringen helt i molnet. Vi har implementerat en arkitektur på en plattformsstrategi som innebär att vi själva kan utveckla appar och API:er bättre, billigare och snabbare.

Resan började 2019 när företaget etablerade sina första digitala plattformar. I april 2020 sjösattes ytterligare två.

– I stället för att byta ut våra befintliga it-system har vi fokuserat på att modernisera och digitalisera för att minska den tekniska skulden. Vår plattformsstrategi omfattar flera digitala plattformar och är också bolagets bas för att effektivt kunna driva digitaliseringen av våra kärnprocesser och kundgränssnittet, säger Ingo Paas.

Han beskriver att vägen som Green Cargo har valt är ett måste för bolaget att utvecklas.

– Det kommer att forskas på det vi hittills har gjort och vi har fått feedback från flera håll att

 Ingo Paas, CIO, på Green Cargo.

Green Cargo anses ligga långt fram i utvecklingen. Vi ska användas som ett gott exempel. Det känns så klart väldigt roligt att vi är i framkant med hur vi digitaliserar bolaget, fortsätter han.

AI-utvecklingen i samhället blir alltmer självklar och på Green Cargo likaså. Någon spetskompetens inom AI finns inte i bolaget i dagsläget, men det hindrar dem inte från att ligga i framkant.

Jobbar mycket med AI

– Vi köper färdigpaketerade algoritmer som är anpassade till vår bransch. Sedan bygger vi applikationer på dem. Det är helt enkelt en enklare väg för oss att gå. Vi jobbar mycket med AI och vi får ut ett stort värde av det.

Ett exempel är bevakning av hjultemperaturer på företagets fordon via Trafikverkets detektorer. Tack vare detta kan man förebygga så kallade tjuvbromsar.

– Det gör vi genom att vi informerar lokföraren att det finns hjul som börjar bli för varma. Tjuvbromsar kan ge dyra åtgärdskostnader, men nu minskar vi även risken för trafikstörningar, både i vår egen produktion och i infrastrukturen. Vi har dessutom värdeskapande AI-satsningar på gång.

­– Green Cargos arbete med digitalisering är omfattande, modernt och möjliggör en harmonisering trots bolagets föråldrade systemlandskap. Med hjälp av digitaliseringen ökar vi tillgängligheten på rätt information vid rätt tillfälle och kan därigenom skapa enklare och mer robusta affärsprocesser. Allt går väldigt snabbt och vi bara kör, säger Ingo Paas.

Maria Eremo

Artificiell intelligensDataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist