Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 augusti 2018

Ny undersökning: Väljarna och S i otakt om välfärden

Vinster i välfärden är ingen avgörande valfråga. Tvärtom kan utspelen om att stoppa vinsterna göra att Socialdemokraterna förlorar väljare i valet den 9 september. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv.

Foto: Barabas Attila

Välfärden är en av de hetaste frågorna inför valet i september. Det är samtliga partier överens om.

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är det vinsterna i välfärden som är avgörande: Därför går båda partierna till val på olika varianter av krav på att stoppa vinsterna i vården och skolan med argumentet att det är i linje med folkviljan.

Men nu visar en undersökning som Svenskt Näringsliv genomfört att engagemanget i frågan om välfärden är stort men handlar om helt andra saker än just vinsterna.

– Mer än varannan av de tillfrågade, 51 procent, tycker att det är symbolfrågor som diskuteras. Bara 20 procent menar att det är relevanta och viktiga ämnen som politikerna fokuserar på inom välfärden, säger Robert Thorburn, som arbetar med välfärdsfrågor på Svenskt Näringsliv.

Syftet med undersökningen, som genomfördes under perioden 9 juli till 13 augusti, var att ta reda på allmänhetens inställning till vinster och valfrihet i välfärden. På frågan om hur man ställer sig till företag i välfärden är det 36 procent som anger att de är positiva, medan 24 procent anger att de är negativa. Övriga är neutrala eller har inte tagit ställning.

Vidare är det fler än hälften av de tillfrågade inte håller med regeringens utspel att vinsterna är det stora problemet. De tillfrågade i undersökningen pekar istället på växande vårdköer, brist på personal och en ineffektiv organisation som vårdens verkliga problem.

De tillfrågade ger liknande svar när det gäller tillståndet i skolan. Inte heller där är de privata företagen och eventuella vinstuttag som engagerar. Istället bekymrar sig människor för bristen på ordning och det faktum att lärarna dignar under en växande administrativ arbetsbörda som tar kraft från själva undervisningen.

– Den allmänna meningen skiljer sig alltså tydligt från den bild som regeringen målar upp. Det är allvarligt för hela samhällsdebatten att politikerna inte förmår diskutera de verkliga problemen utan istället ägnar sig åt symbolpolitik, säger Robert Thorburn.

Svenskt Näringslivs undersökning visar också att satsningen på att stoppa vinster i vården inte är den stora valvinnare som bland andra Socialdemokraterna kalkylerat med: Bara var fjärde tillfrågad, 25 procent, tror att Socialdemokraterna kommer att vinna väljare genom sina utspel. Nästan lika många, 22 procent, tror att det kan få väljare att överge partiet och 53 procent räknar med att det inte gör någon ingen skillnad i sympatier, visar svaren.

– Undersökningen visar på ett oroande glapp mellan den politiska retoriken och det som är människors vardag och verklighet, säger Robert Thorburn.

Villkoren för privata välfärdsföretagVinster i Välfärden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist