NYHET7 september 2018

Övervinster i skolan en myt

I en artikel i Svenska Dagbladet idag redovisas vinstnivåer för företagen inom skolsektorn. Den slutsats som dras är att dess vinstnivåer är relativt sett låga, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.

Att vinstnivåerna är låga till måttliga bekräftas också när man ser över tid och jämför med hela tjänstebranschen. Svenskt Näringsliv har jämfört friskoleföretagens och förskoleföretagens vinstnivåer, mätt som rörelsemarginalen, med genomsnittet för hela tjänstebranschen åren 2013-2016.

Enligt SCB-statistiken som jämförelsen baseras på framgår det att den genomsnittliga rörelsemarginalen för företagen i alla skolformer har varit lägre samtliga jämförda år jämfört med den genomsnittliga rörelsemarginalen för hela tjänstesektorn.

Regeringens tal om att skolsektorn karakteriseras av övervinster är således inget annat är en myt, det vill säga en felaktig föreställning. Det vore klädsamt om den viktiga debatten om välfärdens framtid baserades på fakta. Det skulle medborgarna tjäna på.

Fotnot: Rörelsemarginal definieras som rörelseresultatet, det vill säga verksamhetens rörelseintäkter (omsättningen) minus dess rörelsekostnader, som andel i procent av omsättningen. Rörelseresultatet ska täcka räntekostnader och skatt, samt finansiera investeringar, möjliggöra buffertuppbyggnad och ge riskersättning till ägarna. ”

Läs artikel i SvD

Villkoren för privata välfärdsföretagVinster i Välfärden
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist