Rapport7 oktober 2020

Investera Sverige ur lågkonjunkturen - Reformer för ett bättre investeringsklimat

Framtidens konkurrenskraft kräver ett bättre investeringsklimat.

Coronakrisen riskerar att övergå i en mycket djup lågkonjunktur. Närmare 40 procent av företagen i Sverige har minskat sina investeringar jämfört med ett halvår sedan. Färre än fyra av tio personer i Sverige jobbar, vilket är den lägsta nivån på över 20 år. Arbetslösheten väntas under hösten vara den högsta sedan 90-talskrisen. Hur snabbt företagens investeringar återstartar är avgörande för hur snabbt Sverige tar sig ur lågkonjunkturen.

Ska Sverige gå starkare ur krisen behövs framtidstro och rätt reformer. Sverige behöver rusta nu för att långsiktigt stärka konkurrenskraften och bekämpa arbetslösheten. Staten har en viktig uppgift att minska osäkerheten och skapa stabila villkor för företagande, privata investeringar och jobb.

Smittspridningen av coronaviruset och svensk ekonomi befinner sig i ett något bättre läge i tredje kvartalet än tidigare befarat. Fler företag möter framtiden med tillförsikt. Krisåtgärderna ger effekt. Men krisen är inte över. Mellan och inom sektorer finns skilda verkligheter. I många företag och branscher är utsikten framåt nattsvart och beroende av att efterfrågan kommer tillbaka genom att samhället öppnar igen på ett säkert sätt. Problem med leveransstörningar dröjer kvar och påverkar även de företag som går bra. Nedgången globalt medför särskilt stor osäkerhet för ett handelsberoende land som Sverige.

Detta är det andra åtgärdspaketet av tre som Svenskt Näringsliv lägger fram under 2020 med målet att återstarta Sverige. I juni föreslogs en kraftsamling för jobben med en rad förslag att genomföra i närtid för att stärka de privata och offentliga investe- ringarna, öka öppenheten och handeln med omvärlden samt motverka arbetslöshet och stärka kompetensförsörjningen.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist