NYHET19 januari 2021

Sandvik-chefen: ”Stabil, fossilfri energi är en av Sveriges viktigaste tillgångar”

Akutstöd och möjligheten att permittera är viktig. Men när krisen är över borde staten satsa på energiinfrastrukturen, säger Göran Björkman, chef för affärsområdet Sandvik Materials Technology, i ett samtal med Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Sandviks Göran Björkman, tv, och Jan-Olof Jacke i samtal om investeringsklimatet.

Sandvik Materials Technology är en del av Sandvik Group och en världsledande producent av avancerade stål och legeringar för krävande industrier. I ett samtal med Jan-Olof Jacke ger Göran Björkman, chef för Sandvik Materials Technology, sin syn på det svenska investeringsklimatet.

Vad är det som driver investeringsnivån i er bransch och vad blockar er från att ha bra tempo i investeringarna i Sverige?

– Vi är ett extremt nischat stålföretag som producerar avancerade material och säljer små volymer till höga priser. De flesta investeringar är kopplade till produktutveckling och vår ambition att växa i olika industrisegment. Globala trender driver på materialutvecklingen – det blir allt viktigare att vara duktig på material som tål höga temperaturer, högt tryck, är korrosionsresistenta och så vidare. Vi måste ständigt förbättra våra produkter och göra dem ännu mer effektiva och avancerade.

När ni expanderar kapacitet i andra delar av världen, är det självklart att utvecklingen i de investeringarna hamnar i Sverige?

– Nej, det är inte självklart. Vi är ett globalt företag med ett stålverk i Sandviken. Större delen av vår produktion går på export, och hälften av produktionen ligger utanför Sverige – vilket visat sig värdefullt i dessa tider av ökad protektionism och handelskrig mellan USA och Kina. Vi investerar där vi är konkurrenskraftiga, där vi har en lokal marknad och där vi har teknisk kompetens.

– Om vi ska generalisera: ju mer avancerad produktion, desto mer hamnar i Sverige. Vårt stålverk ligger i Sverige, forskning och utveckling ligger i Sverige. De flesta av våra nyutvecklade produkter börjar tillverkas i Sverige. Samtidigt ökar vi hela tiden vår kapacitet att tillverka mer avancerade produkter utanför Sverige.

Vi tänker framtida investeringar inom FOU, kommer ni fortsätta lägga dem i Sverige?

– Ja. Ska vi göra avancerade material är det vanligtvis kopplat till komplexa processer inom metallurgi. Så då är det naturligt att det hamnar i Sandviken.

Vad skulle underlätta för er när ni gör era investeringar för att göra det blir ännu mer attraktivt för er i Sverige? Är det lokal politik och samverkan, eller regelverk på nationell nivå?

– Det är framförallt på nationell nivå. Vi är inget techbolag, utan har ganska långa produktlivscykler, vilket gör att långsiktiga, stabila spelregler är väldigt viktigt för oss. Det handlar både om arbetsmarknad, infrastruktur och energiförsörjning. Sedan så ingår det i mitt uppdrag för Industriarbetsgivarna att få upp frågan om miljötillstånd på agendan. Just på Sandvik har vi just nu inga problem på den fronten, men det finns en otydlighet kring regelverk och beslutsmandat som skapar stor oförutsägbarhet. Många branschkollegor vittnar om det.

– Vad gäller kompetensförsörjningen har vi inga större problem just nu, men jag oroar mig över den statistik som kommer från olika håll. Alldeles för många barn och ungdomar är inte intresserade av teknik, vilket på sikt kan komma att bli en utmaning för branschen.

När ni jobbar med andra länder, ser du någon skillnad i attraktivitet för investeringar eller hur angelägna länderna eller regionerna är att locka till sig investeringarna?

– Jag ser inte att vi kommer göra några större greenfield-investeringar i närtid, utan vi investerar där vi redan finns. Så det handlar om lokala och regionala marknadsförutsättningar, kompetensförsörjning och så vidare.

Energiförsörjningen, är det ett orosmoment för framtida investeringar eller är ni på rätt sida frizonen?

– Stabil, fossilfri energi är en av Sveriges viktigaste tillgångar. Nu ligger fokus förstås på akutstöd till företag, men på längre sikt borde man investera i infrastruktur för energiframställning, energiöverföring och digitalisering. Långsiktig energiförsörjning är en av de mest kritiska frågorna för svensk industri.

När Storbritannien lämnade EU sa de bland annat att de skulle bli världens mest investeringsvänliga land, och har skapat ett program för hur de ska attrahera investeringar. Vad är det viktigaste som Sverige kan göra för att attrahera internationella investeringar?

– Sverige kommer aldrig kunna konkurrera med lågkostnadsländer. Med det sagt har industriavtalet har gjort att vi fått ordning på lönesättning i Sverige, vilket jag tycker är jätteviktigt. Vi behöver bli bättre på kostnadsflexibilitet. Möjligheten till permittering är bra. Vi är en volatil bransch och måste kunna korrigera våra kostnader när volymerna går ner.

Göran Björkmans önskemål för ökade investeringar:

  •  Stabila spelregler
  • Investeringar i energiförsörjningen
  • Kostnadsflexibilitet
En politik för ökat välståndInvesteringssamtal
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist