NYHET27 oktober 2021

Stark återhämtning för svensk ekonomi

Svensk ekonomi tuffar på bra. Svenskt Näringsliv räknar med att BNP växer med 4,3 procent i år och 3,6 procent nästa år. Det stora frågetecknet är svensk arbetsmarknad. ”Det är hög tid att ta tag i dessa problem”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.

”Ekonomin är inne i en tydlig återhämtning efter pandemin. Men brister på vissa varor och flaskhalsar på arbetsmarknaden hämmar återhämtningen”, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom.

Stora delar av västvärlden är nästan ur pandemin vilket gör att den globala ekonomin har inlett en stark återhämtning. Stigande global efterfrågan i kombination med att inhemsk konsumtion gör att även den svenska ekonomin går starkt. Enligt Svenskt Näringslivs nya konjunkturprognos kommer BNP att växa med 4,3, 3,6 och 2,2 procent under åren 2021, 2022 och 2023.

– Ekonomin är nu inne i en tydlig återhämtning efter pandemin. Men brister på vissa varor och flaskhalsar på arbetsmarknaden hämmar återhämtningen. Risker för bakslag till följd av Corona och nya nedstängningar är en osäkerhetsfaktor, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv.

7,3 procentArbetslösheten 2023

Det stora problemet för den svenska ekonomin är arbetsmarknaden. Företagen har länge haft rekryteringsproblem trots en hög arbetslöshet vilket är ett strukturellt problem som förvärras när ekonomin tar fart. De arbetslösa har ofta fel utbildningsbakgrund för företagen som i stor utsträckning efterfrågar yrkesutbildad arbetskraft. Arbetslösheten faller men förblir hög under hela prognosperioden och uppgår till 7,3 procent (årsgenomsnitt) 2023.

– Det är ett uppenbart strukturellt problem när företagen söker med ljus och lykta efter arbetskraft men arbetslösheten trots det bara faller marginellt. Det är nu hög tid att ta tag i dessa problem, t.ex. genom att genomföra reformer för fler yrkesutbildade, säger Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Det finns en mycket stor grupp på totalt ca 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte är självförsörjande. För att vara självförsörjande skall man minst ha en bruttolön om 15 500 kronor eller vara företagare.

Det är ett stort problem såväl för den enskilde som för hela samhället att en stor grupp vuxna inte kan försörja sig själva. Konjunkturen rår inte på detta problem, utan här krävs omfattande reformer. Ett första steg är att återställa A-kassenivåerna till vad som gällde innan pandemin, avslutar Jonas Frycklund, biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv.

Konjunktur - Sveriges ekonomiska läge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist