Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 februari 2021

Vaccinationsintyg kan snabba på återhämtningen

Svenskt Näringsliv är positiv till det arbete som sker kring vaccinationsintyg. Men frågan är komplex. Vid sidan av ett väl fungerande och säkert system för intygen så kommer tillämpningen att bli oerhört viktig, enligt avdelningschef Göran Grén. ”Det som ser bra ut på papper måste även fungera i praktiken.”

Ett bra utformat vaccinationsintyg bör bygga på internationella överenskommelser så långt det är möjligt, enligt Svenskt Näringsliv.

Frågan om vaccinationsintyg är en fråga som diskuteras intensivt i Sverige och internationellt genom diskussioner inom ramen för bland annat EU, OECD och WHO.

Frågan om ett intyg, som visar att man är vaccinerad mot Covid-19, har väckts inte minst som ett sätt att öppna upp samhällen samtidigt som man vill vara säker på att smittan inte sprids. Ett rätt utformat intyg kan bidra till återhämtningen av ekonomin i stort och särskilt när det gäller människors möjlighet att kunna börja röra sig friare och framför allt att resa igen.

Frågan är emellertid inte så enkel som det låter eftersom det finns aspekter som måste vägas in som personlig integritet, diskriminering, risker med förfalskningar och inte minst att samma villkor gäller överallt, menar Göran Grén avdelningschef Företagsjuridik.

– Svenskt Näringsliv anser att ett effektivt och väl fungerande vaccinationsintyg ger en möjlighet att i snabbare takt öppna upp samhällen och handeln inklusive resandet vilket bidrar till ökade möjligheter för en återstart och återhämtning av ekonomierna.

Vi ställer oss därför positiva till det omfattande arbete som pågår internationellt liksom de initiativ som tagits av svenska regeringen genom de uppdrag man nyligen givit Folkhälsomyndigheten liksom Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), kommenterar Grén.

– De uppdrag som de svenska myndigheterna fått är viktiga och vi är från Svenskt Näringsliv redo att bistå i detta arbete, särskilt när det handlar om att beskriva vilka konsekvenserna kan blir för svenska näringslivet. Det handlar inte endast om att utformningen blir effektiv och säker, det handlar lika mycket om tillämpningen.

Ett bra utformat intyg bör bygga på internationella överenskommelser så långt det är möjligt eftersom olika system i olika länder och inom länder leder till motsatt effekt. Liksom all annan lagstiftning så måste detta arbete bygga på allmänna rättsprinciper som tydlighet, förutsebarhet, proportionalitet och effektivitet inkl. enkelhet. Det är även oerhört viktigt att det blir en bra balans mellan olika intressen för att säkerställa trovärdigheten i ett sådant system, klargör Göran Grén

– Det kan uppstå behov av att väga olika intressen mot varandra. Precis som vi sett under pandemin där restriktioner som inneburit ingrepp på äganderätt och egendomsrätt vägts av mot det allmännas intresse att minska smittspridningen så kan det bli samma sak i fråga om intygen. Frågor om till exempel integritet och diskriminering kommer att föras fram i förhållande till frågan om att öppna upp samhället igen. Här är det viktigt att finna en bra balans.

Vid sidan av ett väl fungerande och säkert system för intygen så kommer tillämpningen bli oerhört viktig, enligt Göran Grén.

– Det som ser bra ut på papper måste även fungera i praktiken. Därför är de digitala lösningar som tas fram centrala, inte minst i termer av enkelhet och att skapa trovärdighet för att motverka falska intyg. En annan risk som Svenskt Näringsliv ser är i vilken omfattning och i vilka sammanhang som krav på intyg kommer att ställas, säger han.

Corona och covid-19
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist