NYHET26 april 2024

Beskedet från företagen: EU är avgörande för vår tillväxt

EU-valet närmar sig med stormsteg, och budskapet från de svenska företagen är tydligt: Det som behövs är en stark inre marknad och satsningar på konkurrenskraft. ”Vår gemensamma ekonomiska styrka i EU är viktig om vi ska vara en balanserande kraft i en geopolitiskt skakig omvärld”, säger Asees Ahuja, policyansvarig för EU-frågor.

Asees Ahuja, policyansvarig för EU-frågor.Foto: Bild: Elisabeth Gustavsson, Fredrik Persson/TT, Stefan Tell

Den 9 juni är det dags för svenskarna att rösta fram vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet under den kommande mandatperioden. Men hos Svenskt Näringsliv drog förberedelserna inför årets EU-val i gång redan i början av mars.

– Vi ville tidigt i debatten skapa ett intresse för näringslivets prioriterade frågor, berättar Asees Ahuja, policyansvarig för EU-frågor.

– Våra undersökningar visar på ett ökat intresse för EU bland allmänheten inför valet. Vi ser också en upptrappning vad gäller EU-valsarbetet i både tempo och intensitet, vilket är roligt och viktigt, fortsätter hon.

Sedan början av mars har Svenskt Näringsliv arrangerat flera evenemang med anledning av valet, där både företag och politiker har medverkat. Hittills har det bland annat anordnats en debatt i Stockholm om vikten av den inre marknaden, och en debatt i Luleå med fokus på den gröna omställningen.

– På Svenskt Näringsliv har vi en unik möjlighet att bidra till EU-debatten med företagens röster. På våra debatter ger vi alltid först ordet till några företagsledare. På så vis får de berätta för politikerna vilken betydelse EU har för deras verksamhet och vilka regler och politik som behövs för att de ska kunna driva sina företag på ett konkurrenskraftigt sätt, säger Asees Ahuja.

Hur har mottagandet varit på de här debatterna?
– Mottagandet har varit väldigt bra. Samspelet med företagen har uppskattats mycket av de svenska kandidaterna till EU-valet. Vi har haft fullt hus vid alla våra evenemang hittills, och dessutom med en väldigt aktiv publik.

Men det finns även utmaningar. Även om intresset för valet har ökat de senaste månaderna, så vittnar Asees Ahuja om ett relativt lågt intresse för EU-frågor bland svenska medier.

– 2024 har kallats för ett supervalår, med val i 76 länder som Ryssland, Indien, Mexiko och USA. Mer än hälften av världens befolkning bor i länder där medborgarna går till valurnorna i år. Men Europaparlamentsvalet är ändå det näst största valet i år efter valet i Indien. 400 miljoner människor i 27 länder är röstberättigade i EU-valet och utfallet kommer att påverka det dagliga livet för nästan 450 miljoner européer, säger hon.

– Media har en viktig roll i att informera och skapa intresse för valet och EU-frågor. Jag hoppas att vi ser ett större medialt intresse ju närmare valdagen vi kommer.

Starkt svenskt stöd för EU

Däremot finns det ett starkt stöd för EU bland svenska väljare. I en undersökning som Europaparlamentet har gjort under våren framgår det att hela 82 procent av svenskarna tycker att det är bra att Sverige är medlem i EU.

– Benägenheten att rösta är dock starkt kopplad till kunskapen om EU. I Europaparlamentets undersökning säger 81 procent av svenskarna att de skulle rösta om det var val nästa vecka, men samtidigt framgår det att många inte vet när valet är. Därför är utgångspunkten för vårt arbete inför EU-valet att informera om hur viktigt EU är för det svenska näringslivet, vår tillväxt och vårt välstånd.

Vad har företagen haft för input inför valet?
– Företagen som har deltagit i våra debatter har varit tydliga – EU är avgörande för våra företag och vår ekonomiska tillväxt. Under nästa mandatperiod vill företagen att de svenska europaparlamentarikerna och den nya kommissionen prioriterar de europeiska företagens konkurrenskraft, säger Asees Ahuja, och fortsätter:

– De efterfrågar tydliga gemensamma regler på EU:s inre marknad så att det blir enkelt att handla med andra EU-länder. Företagen lyfter vikten av att minska detaljstyrningen och rapporteringskraven som innebär stora kostnader – detta är en börda som särskilt påverkar mindre företag. Därtill efterfrågas gedigna satsningar på innovation och kompetensförsörjning. De ser frihandel och den gröna- och digitala omställningen som en integrerad del av EU:s konkurrenskraft.

Finns det några frågor som ni anser behöver få mer uppmärksamhet inför valet?
– Sveriges tillväxt och konkurrenskraft är avhängig av EU:s konkurrenskraft. Vår gemensamma ekonomiska styrka i EU är viktig om vi ska vara en balanserande kraft i en geopolitiskt skakig omvärld.

Kommande debatter i Göteborg och Malmö

Den 14 maj arrangerar Svenskt Näringsliv en debatt inför EU-valet i Göteborg och den 28 maj är det Malmös tur. I Göteborg kommer debatten att handla om EU:s roll globalt och om våra internationella handelsrelationer med andra länder i alla delar av världen. I Malmö är temat för debatten EU:s framtid, det vill säga hur vi skapar förutsättningar för innovation, nytänkande och framtidens jobb genom en förbättrad kompetensförsörjning.

– De här frågorna berör vår säkerhet, vårt välstånd och våra jobb. Det är frågor som berör allas vår framtid.

För Svenskt Näringsliv är det viktigt att både kandidater och väljare känner sig välinformerade inför valdagen. På organisationens specialframtagna sajt om EU-valet finns mer information om vilka frågor som är allra viktigast för näringslivet inför den kommande europeiska mandatperioden.

– Med ett högt valdeltagande ger svenska folket de invalda svenska parlamentarikerna ett starkt mandat att företräda svenska intressen. På så sätt kan de bli tongivande röster i Bryssel för ett konkurrenskraftigt EU, avslutar Asees Ahuja.

Stärk EU:s konkurrenskraft
Skriven avJohanna Allhorn
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist